Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Usability engineering en user experience

Website:website met extra informatie
Vakcode:INFOUE
Studiepunten:7.5 ECTS
Periode:periode 4 (week 17 t/m 26, dwz 24-4-2017 t/m 30-6-2017; herkansing week 28)
Timeslot:D
Deelnemers:tot nu toe 92 inschrijvingen
Rooster:De officiële roosters staan ook in Osiris
Docenten:
vormgroeptijdweekzaaldocent
college   wo 13.15-15.0017 KBG-ATLAS Egon van den Broek
Christof van Nimwegen
   
19-25 KBG-ATLAS
vr 9.00-10.4517 RUPPERT-PAARS
19-20 RUPPERT-PAARS
22-25 RUPPERT-PAARS
werkcollege          Vincent Koops
  
groep 1 wo 13.15-15.0017-25 BBG-061 Cas Jongerius
Yvonne van der Wal
  
vr 11.00-12.4517 BBG-214
19-20 BBG-214
22-25 BBG-214
groep 2 wo 13.15-15.0017-25 BBG-161 David van der Sluijs
 
vr 11.00-12.4517 BBG-161
19-20 BBG-161
22-25 BBG-161
Tentamen:
week: 26vr 30-6-20178.30-10.30 uurzaal: EDUC-BETA
week: 28vr 14-7-20178.30-10.30 uurzaal: EDUC-BETAaanvullende toets
Nota bene:Er is geen recente vakbeschrijving beschikbaar.
Onderstaande tekst is een oude vakbeschrijving uit collegejaar 2015/2016
Inhoud:Slechte ontwerpen en onverwachte problemen in het gebruik van (digitale) systemen vormen in ons dagelijks leven nog steeds een bron van ergernis, en kunnen oorzaak zijn van ernstige fouten. Daarom is het belangrijk gebruikers vanaf het begin te betrekken bij het ontwikkelproces. Daarbij ontstaat steeds meer aandacht voor User eXperience (UX) bij het ontwerpen van systemen, die bijvoorbeeld ook mooi, onderhoudend, en 'fun' in gebruik moeten zijn.

Usability Engineering (UE) en UX biedt een verdieping van onderwerpen die in Ontwerpen van Interactieve Systemen aan de orde zijn geweest, maar richt zich meer specifiek op de behandeling van methodes die beschikbaar zijn om bruikbaarheid en beleving van (digitale) systemen te evalueren en te optimaliseren. UE kenmerkt zich door het op systematische wijze opstellen van criteria waaraan systemen moeten voldoen, door tijdens het ontwikkelproces daarmee rekening te houden en door te evalueren of aan deze criteria ook wordt voldaan.

Er staan de usability engineer verschillende methodes ter beschikking. De belangrijkste methodes, zoals taakanalyse, requirementsanalyse, heuristische evaluatie, hardop denken, cognitive walkthrough en usability testing komen in deze module aan de orde, zowel in de colleges als in praktische opdrachten. Ook wordt empirisch onderzoek besproken naar de betrouwbaarheid en validiteit van de methoden, worden verschillende methoden met elkaar vergeleken, en bespreken we op welk moment welke methode het best ingezet kan worden.

De rode draad van de cursus is gebaseerd op het goed leesbare standaardwerk op dit gebied van Rogers, Sharp, and Preece (2015): Interaction design. Artikelen vormen een aanvulling op dit boek. Praktische opdrachten vormen een belangrijk deel van deze cursus.

Literatuur:kan veranderen!
- Rogers, Y., Sharp, H., and Preece , J. (2015). Interaction design: Beyond Human-Computer Interaction (4th ed.). Chichester, West Sussex, UK: John Wiley & Sons Ltd. ISBN 978-1-119-02075-2
Note. Dit boek kan besteld worden bij A-Eskwadraat en Sticky.
- Enkele artikelen.
Werkvorm:De cursus bestaat uit 10 hoorcolleges, 3 verplichte gastcolleges, een Q&A college en 12 verplichte werkcolleges. Voor meer informatie, zie het cursusrooster.
Toetsvorm:Drie praktische opdrachten (te samen: 50%) én één schriftelijk tentamen (50%). De drie praktische opdrachten wegen even zwaar. Het cijfer voor zowel de praktische opdrachten als het schriftelijk tentamen moeten minimaal een 5,6 zijn om een voldoende voor het gehele vak te verkrijgen. De opdrachten kunnen niet herkanst worden. Het tentamen bestaat uit meerkeuze en open vragen die respectievelijk 75% en 25% van het tentamencijfer bepalen.
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
wijzigen?