Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Usability engineering en user experience

Website:website met extra informatie
Vakcode:INFOUE
Studiepunten:7.5 ECTS
Periode:periode 4 (week 17 t/m 26, d.w.z. 24-4-2017 t/m 30-6-2017; herkansing week 28)
Timeslot:D
Deelnemers:tot nu toe 103 inschrijvingen
Rooster:De officiële roosters staan ook in Osiris
Docenten:Dit is een oud rooster!
vormgroeptijdweekzaaldocent
college   wo 13.15-15.0017 KBG-ATLAS Egon van den Broek
Christof van Nimwegen
   
18 RUPPERT-042
20 KBG-ATLAS
23-25 KBG-ATLAS
vr 9.00-10.4519-20 RUPPERT-PAARS
22-25 RUPPERT-PAARS
werkcollege          Vincent Koops
  
groep 1 wo 13.15-15.0019 BBG-061 Cas Jongerius
Yvonne van der Wal
  
21-22 BBG-061
vr 11.00-12.4519-20 BBG-214
22-25 BBG-214
groep 2 wo 13.15-15.0019 BBG-161 David van der Sluijs
 
21-22 BBG-161
vr 11.00-12.4519-20 BBG-161
22-25 BBG-161
Tentamen:
week: 26vr 29-6-20188.30-10.30 uurzaal: EDUC-ALFA
week: 28vr 13-7-20188.30-10.30 uurzaal: EDUC-ALFAaanvullende toets
Inhoud:Slechte ontwerpen en onverwachte problemen in het gebruik van (digitale) systemen vormen in ons dagelijks leven nog steeds een bron van ergernis, en kunnen oorzaak zijn van ernstige fouten. Daarom is het belangrijk gebruikers vanaf het begin te betrekken bij het ontwikkelproces. Daarbij ontstaat steeds meer aandacht voor User eXperience (UX) bij het ontwerpen van systemen, die bijvoorbeeld ook mooi, onderhoudend, en 'fun' in gebruik moeten zijn.

Usability Engineering (UE) en UX biedt een verdieping van onderwerpen die in Ontwerpen van Interactieve Systemen aan de orde zijn geweest, maar richt zich meer specifiek op de behandeling van methodes die beschikbaar zijn om bruikbaarheid en beleving van (digitale) systemen te evalueren en te optimaliseren. UE kenmerkt zich door het op systematische wijze opstellen van criteria waaraan systemen moeten voldoen, door tijdens het ontwikkelproces daarmee rekening te houden en door te evalueren of aan deze criteria ook wordt voldaan.

Er staan de usability engineer verschillende methodes ter beschikking. De belangrijkste methodes, zoals taakanalyse, requirementsanalyse, heuristische evaluatie, hardop denken, cognitive walkthrough en usability testing komen in deze module aan de orde, zowel in de colleges als in praktische opdrachten. Ook wordt empirisch onderzoek besproken naar de betrouwbaarheid en validiteit van de methoden, worden verschillende methoden met elkaar vergeleken, en bespreken we op welk moment welke methode het best ingezet kan worden.

De rode draad van de cursus is gebaseerd op het goed leesbare standaardwerk op dit gebied van Rogers, Sharp, and Preece (2015): Interaction design. De stof zal in een hoog tempo behandeld worden, daar deze eigenlijk al bekend verondersteld zou mogen worden op basis van Ontwerpen van Interactieve Systemen.

Let op: Zowel de drie opdrachten als de drie gast-werkcolleges vormen een belangrijk deel van deze cursus en vormen als zodanig ook deel van de stof voor het tentamen.

Literatuur:- Rogers, Y., Sharp, H., and Preece , J. (2015). Interaction design: Beyond Human-Computer Interaction (4th ed.). Chichester, West Sussex, UK: John Wiley & Sons Ltd. ISBN 978-1-119-02075-2. Note. Dit boek kan besteld worden bij A-Eskwadraat en Sticky.
- De collegestof (inclusief slides).
- De werkcollegestof (inclusief opdrachtbeschrijving en bijbehorende literatuur).
- Mogelijk enkele artikelen.
Werkvorm:De cursus bestaat uit 8 hoorcolleges, 3 verplichte werk-gastcolleges, en 8 verplichte werkcolleges. Voor meer informatie, zie het cursusrooster.
Toetsvorm:Drie praktische opdrachten (te samen: 60%) én één schriftelijk tentamen (40%). De drie praktische opdrachten wegen even zwaar. Het cijfer voor zowel de praktische opdrachten als het schriftelijk tentamen moeten minimaal een 5,5 zijn om een voldoende voor het gehele vak te verkrijgen. De opdrachten kunnen niet herkanst worden.
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
wijzigen?