Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Scheduling and timetabling

Website:website containing additional information
Course code:INFOSTT
Credits:7.5 ECTS
Period:period 4 (week 17 through 26, i.e., 23-4-2018 through 29-6-2018; retake week 28)
Timeslot:B
Participants:up till now 25 subscriptions
Schedule:Official schedule representation can be found in Osiris
Teachers:Dit is een oud rooster!
formgrouptimeweekroomteacher
lecture   Tue 11.00-12.4517 BBG-401 Han Hoogeveen
19 MIN-0.15
20-21 BBG-005
22 BBG-023
23-24 BBG-005
25 MIN-0.15
Thu 13.15-17.0017 BBG-017
20-22 BBG-017
23 BBG-075
24 BBG-401
25 BBG-385
BBG-401
Contents: There will be no class in week 18 (April 30-May 4)

Required foreknowlegde: Experience in writing computer programs is not necessary: you do not have to write a computer program to pass this course.

Bij het vak scheduling en timetabling wordt aandacht besteed aan het oplossen van vraagstukken als: `Op welk tijdstip ga je een bepaalde actie ondernemen?', of `Wie laat je een bepaalde opdracht uitvoeren op een gegeven tijdstip?' De eerste vraag is een typisch voorbeeld van een schedulingprobleem; de tweede staat centraal in roosterproblemen. Bij het college worden technieken uit de combinatorische optimalisering behandeld die kunnen worden gebruikt om dergelijke problemen op te lossen, eventueel in combinatie met algoritmen gebaseerd op locaal zoeken. Zoals de titel al aangeeft zijn er twee grote onderdelen: Timetabling en Scheduling. Bij het eerste onderdeel wordt er gekeken naar praktische problemen. Zo komen onder andere aan bod: het bepalen van de vertrektijden van de treinen bij de NS, het plannen van bussen en buschauffeurs in Rotterdam, en het maken van schoolroosters. Er wordt begonnen met een belangrijk onderdeel: uitzoeken wat nu eigenlijk het probleem is waar men mee zit. Bij het tweede deel wordt een inleiding gegeven in de theorie van scheduling. De studenten mogen hierbij ook zelf problemen aandragen! Er wordt verondersteld dat men in ieder geval de vakken `Algoritmiek' of `Discrete Wiskunde' en `Optimalisering' heeft gevolgd. Indien nodig kan een gebrek aan voorkennis ter plaatse worden weggewerkt.

English translation of the above:
In this course we consider problems like `at what time should we carry out a certain action' or `who is supposed to do this task at the given time'? The first question is a typical example of a scheduling problem, whereas the second is the main question in rostering. In this course we present techniques from combinatorial optimization that can be used to solve problems like this; if no good techniques are available, then we resort to local search. The course consists of two major subjects: Timetabling and Scheduling (which are treated in this order). In the first part, we discuss problems that occur in practice, like determining the optimal time-table for the Dutch Railways, the planning of buses and drivers in Rotterdam, and the construction of a timetable for school. We start with `how to model a problem', which here refers to finding out what the right objective, constraints, and assumptions should be. In the second part we give an introduction into scheduling. We expect a basic knowledge of algorithms and optimization, but small deficiencies are removed on the spot. If you have any topics that you want to be discussed in this course, then make a request.

Literature:Handouts.
Course form:Lectures (in English, unless everybody speaks and understands Dutch). If necessary, I will repeat some basic knowledge during class.
Exam form:Er is een mondeling tentaman dat voor 50% meetelt in het eindcijfer. Verder wordt er een aantal kleine opdrachten uitgedeeld die je moet uitwerken en inleveren; het gemiddelde eindcijfer daarvan telt voor een kwart mee. Tot slot moet iedere deelnemer een artikel presenteren; het cijfer daarvan telt eveneens voor een kwart mee.

There will be an oral exam, which counts for 50%. Furthermore, there are take-home exercises, which count for 25%. Finally, each student has to present a paper, which counts for 25% as well.

Minimum effort to qualify for 2nd chance exam:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
Description:See above.
wijzigen?