Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Informatica softwareproject

Website:website met extra informatie
Vakcode:INFOSP
Studiepunten:15 ECTS
Periode:periode 12 (week 36 t/m 5, d.w.z. 4-9-2017 t/m 2-2-2018; herkansing week 16)
Timeslot:C5+D7
Deelnemers:tot nu toe 20 inschrijvingen
Rooster:De officiële roosters staan ook in Osiris
Docenten:Dit is een oud rooster!
vormgroeptijdweekzaaldocent
college   di 13.15-15.0037-41 BBG-219 Johan van Rooij
Raja Lala
Wishnu Prasetya
Frans Wiering
47-51 BBG-079
vr 13.00-16.4545 BBG-023
4 BBG-061
vr 15.15-17.0036 BBG-165
37-41 BBG-219
43 BBG-219
46 RUPPERT-B
47-51 BBG-165
3 BBG-165
coordinatie          Marjan van den Akker
werkcollege groep 1        Dirk Thierens
groep 2        Erik Jan van Leeuwen
groep 3        Zerrin Yumak
Periode:periode 34 (week 6 t/m 26, d.w.z. 5-2-2018 t/m 29-6-2018; herkansing week 28)
Timeslot:C4+D6
Deelnemers:tot nu toe 36 inschrijvingen
Rooster:De officiële roosters staan ook in Osiris
Docenten:Dit is een oud rooster!
vormgroeptijdweekzaaldocent
college   ma 13.15-15.006 ANDRO-C101 Johan van Rooij
Raja Lala
Wishnu Prasetya
Frans Wiering
di 13.15-15.006 MIN-2.02
7 MIN-2.02
RUPPERT-WIT
di 13.15-16.008 MIN-2.02
di 13.15-15.009 MIN-2.02
10 MIN-2.02
11 MIN-2.02
17 RUPPERT-D
do 11.00-12.456 BBG-308
vr 13.15-15.006 MIN-2.01
7 RUPPERT-PAARS
8 RUPPERT-PAARS
10 DDW-1.18EN1.20
RUPPERT-134
12 DDW-1.05
RUPPERT-119
vr 13.15-17.0014 BBG-209
vr 13.15-15.0025 MIN-0.18
RUPPERT-119
vr 13.15-17.0026 KBG-ATLAS
groep 2 vr 13.15-15.0010 RUPPERT-119
vr 13.15-17.0012 RUPPERT-134
14 BBG-214
vr 13.15-15.0025 RUPPERT-011
coordinatie          Marjan van den Akker
practicum groep 1        studentassistent WB
werkcollege groep 1        Anna-Lena Lamprecht
groep 2        Wouter van Toll
groep 3        Sergey Sosnovsky
groep 4        Raja Lala
groep 5        Frank Staals
groep 6        Cassio de Campos
groep 7        Pinar Yolum
groep 8        Nico Brand
Inhoud:

Organisatie

De werving, samenstelling en voorbereiding van de collectie projecten en de onderwijsorganisatie van Software- en Gameproject wordt gedaan door het Projectbureau gerund door enthousiaste informatica docenten Marjan van den Akker en Frank van der Stappen.

Aanmelding

 • Dit vak heeft de plaats van de eindscriptie bachelor en doe je bij voorkeur in het laatste half jaar. Er zijn speciale deelnamevoorwaarden.
 • Vanwege de planning van de projecten moet je je tijdig inschrijven bij het Projectbureau via het aanmeldingsformulier op deze pagina:
  • uiterlijk 1 april voor periode 1/2 van volgend jaar.
  • uiterlijk 1 november voor periode 3/4
 • Van degenen die zich inschrijven verwachten we ook daadwerkelijk deelname. Je kunt je dus niet "voor de zekerheid" inschrijven, en dan toch maar niet meedoen. Dit heeft gevolgen voor de volgende keer dat je mee wilt doen:
  • Het kan zijn dat je de eerstvolgende keer ook niet mee mag doen. Dit betekent dus een jaar uitstel.
  • We houden geen rekening meer met je voorkeur.

Er zijn veel meer inschrijvingen voor periode 3/4 dan voor periode 1/2 (in 2013-2014 resp. 8 en 3 groepen). Daardoor is het voor ons veel moeilijker om goede faciliteiten te bieden in periode 3/4 dan in 1/2. Zo worden nu in 1/2 alleen de beste werkkamers gebruikt en zijn er meer computers. Daarom hierbij de oproep om niet in te schrijven voor periode 3/4 als periode 1/2 ook zou passen. Mochten er onverhoopt capaciteitsproblemen onstaan dan geven we voorrang aan studenten met de meeste studiepunten en uiteraard aan mensen die dicht bij het einde van hun bachelor zijn.

De eerste week bevat 3 of 4 verpichte bijeenkomsten en is erg belangrijk. We verwachten daarom ook dat je aanwezig kunt zijn in de eerste week. Volgens de afwezigheidsregeling ( zie Beoordeling) heb je bij 3 of meer gemiste bijeenkomsten een onvoldoende. Wij maken slechts in bijzondere gevallen een uitzondering voor afwezigheid in de eerste week. Bij overmacht maken we uiteraard wel een uitzondering.

Wat ga je doen?

In het softwareproject wordt door een team van studenten een systeem ontwikkeld voor een praktisch probleem van een (interne of externe) opdrachtgever. Het softwareproject leert studenten hoe theoretische kennis kan worden vertaald in een daadwerkelijke oplossing, welke problemen er kunnen optreden bij het in teamverband ontwikkelen van software, en hoe deze problemen aangepakt kunnen worden. De leerdoelen van het project zijn als volgt:

 1. Samenwerken in een multidisciplinair team
 2. Het effectief en correct omgaan met klant contact
 3. Het kunnen omzetten van wensen van de klant in een werkend prototype
 4. Het plannen van een langdurig project met meerdere mensen in het team
 5. Het op de juiste momenten de goede producten opgeleveren (planning, ontwerp, programmatuur, etc.)
 6. Presenteren van tussen- en eindresultaten
Tijdens het project doen de studenten kennis op in de volgende gebieden:
 • Groepsprocessen
 • Vergadertechnieken
 • Interviewtechnieken
 • Projectorganisatie
 • Planningstechnieken
 • Projectfasering
 • Requirementsanalyse
 • Modelleren/specificeren
 • Testen
 • Versie/configuratiebeheer
 • Documentatie-/rapportagetechnieken
 • Presentatietechnieken
Literatuur:Geen
Werkvorm:
 • Per groep worden in overleg vaste vergaderuren ingeroosterd, voor twee-wekelijkse vergaderingen in aanwezigheid van de docent. Aanwezigheid bij de vergaderingen is verplicht.
 • Elke groep krijgt krijgt een werkruimte in BBL. Het projectwerk moet grotendeels in deze ruimte worden uitgevoerd.
 • Er is een verplichte hoorcollegereeks onderdeel van het vak.
 • Verder is elke student verplicht een logboek bij te houden dat voor de begeleider en de andere teamleden toegankelijk is teneinde de overige verrichte inspanningen te documenteren.
 • Gedurende het project zal de begeleider met elke deelnemer enige malen een functioneringsgesprek voeren.
 • Tweemaal in de loop van het project worden door de groepen presentaties verzorgd.
 • De groep verzorgt promotiemateriaal van het project door middel van een website, filmpje, flyer en poster.
 • De groep houdt een blog bij van het project.
Toetsvorm:Individuele beoordeling door begeleidende docent. De beoordeling vindt plaats op grond van
 • het logboek,
 • de zichtbare constructieve bijdrage aan de voortgang van het project,
 • de bijdrage aan de concrete af te leveren deliverables,
 • de houding bij de vergaderingen en andere activiteiten,
 • de prestatie van de groep als geheel en de kwaliteit van het promotiemateriaal.
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
Beschrijving:Project in groepen van ongeveer 10. Ieder team dient zichzelf grotendeels te organiseren onder begeleiding van een docent die daarbij behulpzaam is. Om de realiteitswaarde van het project te vergroten wordt een grote mate van zelfwerkzaamheid van de teams geeist. Men moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat:
 • er een projectorganisatie opgezet wordt met een verdeling taken en verantwoordelijkheden
 • er wordt overlegd en afgestemd met de opdrachtgever (probleemafbakening, goedkeuring oplossing, etc.)
 • op de juiste momenten de goede producten worden opgeleverd (planning, ontwerp, programmatuur, etc.)
 • er presentaties worden verzorgd over tussenresultaten en promtiemateriaal wordt ontwikkeld.
wijzigen?