Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Recht en informatica

Website:website met extra informatie
Vakcode:INFORI
Studiepunten:7.5 ECTS
Periode:periode 4 (week 17 t/m 26, dwz 24-4-2017 t/m 30-6-2017; herkansing week 28)
Timeslot:A
Deelnemers:tot nu toe 132 inschrijvingen
Rooster:De officiële roosters staan ook in Osiris
Docenten:
vormgroeptijdweekzaaldocent
college   ma 11.00-12.4517-22 RUPPERT-042 Henry Prakken
 
25 RUPPERT-042
wo 11.00-12.4523 RUPPERT-042
werkcollege groep 1 wo 9.00-10.4517-22 BBG-317 Henry Prakken
 
25 BBG-317
groep 2 wo 9.00-10.4517-22 BBG-075 Marinus Veldhorst
 
25 BBG-075
groep 3 wo 9.00-10.4517-22 HFG-611B #ica
  
25 HFG-611B
groep 4 wo 11.00-12.4517-22 BBG-075 Marinus Veldhorst
 
25 BBG-075
groep 5 wo 11.00-12.4517-22 BBG-317 Henry Prakken
 
25 BBG-317
groep 6 wo 11.00-12.4517-22 HFG-611B #ica
  
25 HFG-611B
Tentamen:
week: 26di 27-6-201717.00-20.00 uurzaal: EDUC-BETA
week: 28ma 10-7-20179.00-12.00 uurzaal: EDUC-GAMMAaanvullende toets
Inhoud:

Wie tegenwoordig als informaticus gaat werken, wordt haast onvermijdelijk met juridische vragen geconfronteerd. Automatiseringsprojekten worden vastgelegd in kontrakten, en als er iets misgaat, rijst de vraag wie aansprakelijk is. Het internet maakt nieuwe vormen van zakendoen (e-commerce) mogelijk, die om nieuwe vormen van juridische bescherming vragen. Ook maakt het internet grootschalige vormen van misbruik en criminaliteit mogelijk: denk aan het uitwisselen van software en digitale muziek, maar ook van kinderporno of racistisch materiaal. Tenslotte laten internetgebruikers vele digitale sporen na, wat vragen oproept omtrent de privacybeschermning.

Daarnaast wordt de ICT steeds vaker en grootschaliger ingezet in het recht en het openbaar bestuur. Zo wordt het kontakt tussen burger en overheid steeds meer digitaal (e-democracy, e-government), en wordt ICT steeds vaker ingezet bij de ondersteuning van rechtspraak, wetsuitvoering en advocatuur, in de vorm van bijvoorbeeld databanken, kennissystemen, en 'case management' systemen. Juridische geschillen over e-commerce kunnen tegenwoordig soms zelfs on-line uitgevochten worden. Tenslotte kan ICT zorgen voor technische bescherming van juridische rechten, zoals bij 'digital rights management'.

In het eerste (en grootste) deel van dit vak zullen juridische aspecten van informatica behandeld worden, zoals aansprakelijkheid bij automatiseringsprojekten en van internetproviders, digitale kontrakten, intellectuele eigendom van software en digitale informatie, computercriminaliteit, en privacybescherming. Dit deel heeft tot doel om de student bewust te maken van de juridische kwesties waarmee een informaticus in de beroepspraktijk geconfronteerd kan worden.

In het tweede (kleinere) deel maakt de student kennis met de voornaamste informaticatoepassingen in het recht en het openbaar bestuur. Doel van dit deel is om te laten zien hoe de informatica ingezet kan worden bij het reguleren van de samenleving, inclusief het bevorderen van democratie en goed bestuur.

Literatuur:NB: De melding op OSIRIS over de verplichte literatuur is verouderd!
  • S.L. Gellaerts & C.M. Jobse: Inleiding ICT en Recht, eerste druk (2016). Deventer: Wolters Kluwer. ISBN: 978-90-13-13730-9.
  • Arnoud Engelfriet, De Wet op Internet, 3e editie. Eindhoven: Ius Mentis BV, 2013. ISBN 978-90-813360-8-6. Dit boek is legaal online beschikbaar.
  • Literatuurbundel Recht en Informatica, April 2015.
  • Verschillende online publikaties.
Werkvorm:Acht hoorcolleges en zeven discussie-werkcolleges, zeven wekelijkse huiswerkopdrachten. Aanwezigheid bij vijf van de zeven discussie-werkcolleges is verplicht.
Toetsvorm:Zeven wekelijkse huiswerkopdrachten (gemaakt in drietallen), waarvan vijf verplicht, en een afsluitend multiple-choicetentamen over de gehele stof. NB: deelname aan het tentamen staat alleen open voor wie aan de aanwezigheids- en inleververplichtingen heeft voldaan.
  • Het eindcijfer wordt voor 40% bepaald door de vijf hoogste cijfers voor de huiswerkopdrachten (alle vijf opdrachtcijfers tellen even zwaar mee), en voor 60% door het tentamencijfer. Wie op elk van de vijf beste opdrachten minstens een 6,0 scoort (waarvan minstens drie maal minstens een 7,0), krijgt een bonus van maximaal een half punt op het eindcijfer, berekend met de formule 0,1*(gemiddeld cijfer vijf beste opdrachten - 5,0).
  • Wie na de eerste kans niet geslaagd is krijgt de mogelijkheid om een tweede tentamen over dezelfde stof te maken, op voorwaarde dat het eindcijfer na de eerste kans minstens een 4,0 of anders AANV is. Voor de berekening van het eindcijfer na het tweede tentamen blijven de opdrachtcijfers en de eventuele bonus staan.
  • Het eindcijfer wordt op een decimaal achter de komma afgerond, met uitzondering van cijfers tussen een 5 en 6, die zonder cijfer achter de komma worden uitgedrukt.
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet het oorspronkelijke eindcijfer minstens 4,0 of anders AANV zijn.
wijzigen?