Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Human Computer Interaction Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Onderzoeksproject 3e jaar

Website:website met extra informatie
Vakcode:INFOOZP
Studiepunten:15 ECTS
Periode:Kan in elke periode op individuele basis
Timeslot:-
Deelnemers:tot nu toe 119 inschrijvingen
Rooster:De officiële roosters staan in MyTimetable
Docenten:
vormgroeptijdweekzaaldocent
coordinatie          Imke de Jong
Nota bene:Er is geen recente vakbeschrijving beschikbaar.
Onderstaande tekst is een oude vakbeschrijving uit collegejaar 2018/2019
Inhoud:

Het onderzoeksproject is verplichte afsluitende onderdeel van de bacheloropleiding Informatiekunde. Het onderzoeksproject geeft je de gelegenheid de kennis en vaardigheden die je de voorafgaande jaren hebt opgedaan, toe te passen. Academisch denk- en werkniveau komen tot uitdrukking in de methode van onderzoek en een kritische reflectie op het eigen werk. Een onderzoeksproject vindt plaats bij een onderzoeksorganisatie (intern bij het Departement Informatica of extern bij een andere universiteit of onderzoeksinstituut), of in de vorm van een stage bij een andersoortige organisatie (extern). In alle gevallen is bij het project een duidelijke onderzoekscomponent aanwezig.

Het doel kan als volgt worden geformuleerd:

  • Ervaring opdoen met het zelfstandig uitvoeren van een onderzoek. Schriftelijk rapporteren over eigen onderzoek.
  • Kennis en vaardigheden die in de studie zijn opgedaan verdiepen of verbreden.
  • Orientatie op een mogelijke/toekomstige beroepspraktijk.
Literatuur:Kan veranderen!
Geen.
Werkvorm:Stage en scriptie.
Toetsvorm:Beoordeling van de scriptie in combinatie met prestatiebeoordeling door de externe begeleider (indien er sprake is van een externe stage).
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
Beschrijving:Zie website met extra informatie. Voor 2018: https://uu.blackboard.com/webapps/blackboard/content/listContent.jsp?course_id=_117837_1&content_id=_2981968_1. Voor 2019: https://uu.blackboard.com/webapps/blackboard/content/listContent.jsp?course_id=_123120_1&content_id=_3218739_1.
wijzigen?