Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Logica voor AI

Vakcode:INFOLAI
Studiepunten:7.5 ECTS
Periode:periode 2 (week 46 t/m 5, d.w.z. 13-11-2017 t/m 2-2-2018; herkansing week 16)
Timeslot:A
Deelnemers:tot nu toe 100 inschrijvingen
Rooster:De officiële roosters staan ook in Osiris
Docenten:Dit is een oud rooster!
vormgroeptijdweekzaaldocent
college   ma 9.00-10.4546-51 KNG80-006 extern
2-4 KNG80-006
wo 9.00-10.4546-51 ICU AUDITORIUM-AUDITORIUM
2-4 ICU AUDITORIUM-AUDITORIUM
werkcollege groep 1 ma 11.00-12.4546-51 D25-103
2-4 D25-103
wo 11.00-12.4546-51 ICU DESCARTES-210
2-4 ICU DESCARTES-210
groep 2 ma 11.00-12.4546-51 JK15A-101
2-4 JK15A-101
wo 11.00-12.4546-51 ICU ADAM SMITH-111
2-4 ICU ADAM SMITH-111
groep 3 ma 11.00-12.4546-51 JK15A-001
2-4 JK15A-001
wo 11.00-12.4546-51 ICU ADAM SMITH-017
2-4 ICU ADAM SMITH-017
groep 4 ma 11.00-12.4546-51 JK15A-105
2-4 JK15A-105
wo 11.00-12.4546-51 ICU DESCARTES-006
2-4 ICU DESCARTES-006
Nota bene:Er is geen recente vakbeschrijving beschikbaar.
Onderstaande tekst is een oude vakbeschrijving uit collegejaar 2013/2014
Inhoud:De leerdoelen van LAI zijn: vertrouwd raken met de syntax en leren kennen van de semantieken en motiveringen van verschillende modale logica's; het begrijpen en kunnen hanteren van concepten als (modale) `bewijsbaarheid' en `geldigheid'; `frame'; `correspondentie'; de `modale systemen K, KD, KD4, S4 en S5'; `bisimulatie'; `volledigheid'; `canoniek model'; `common knowledge'; `distributed knowledge'; `gedistribueerde systemen'; `interpreted system'; `kennis-geloof-interactie'; `omniscience'; `weak modal systems'; `neighborhood semantics'; `impossible worlds semantics'; `public announcement logic'; `product update'; etc.
Literatuur:Kan veranderen!
Collegedictaat (wordt gedurende de collegereeks gefaseerd ter beschikking gesteld)
+
Aanbevolen literatuur, niet verplicht: Dynamic Epistemic Logic, Series: Synthese Library , Vol. 337, Hans van Ditmarsch, Wiebe van der Hoek, Barteld Kooi, 2007, XII, 296 p., Hardcover, ISBN: 9781402058387, Paperback, ISBN: 9781402069086, ISBN13: 9781402069086
Werkvorm:Deel 1: per week 4 uur hoorcollege en 4 uur werkcollege.
Deel 2: per week 4 uur hoorcollege, 4 uur werkcollege.
Toetsvorm:Tentamen in twee delen. Het eerste deel (gesloten boek) gaat over de (meta)theorie van modale logica. Het tweede deel (ook gesloten boek) gaat over de basis van kennislogica en toepassingen. Daarnaast zullen er in beide delen van het vak huiswerkopgaven (1 per week) worden uitgedeeld. Het gemiddelde van de cijfers van de huiswerkopgaves wordt voor 10% meegeteld in het cijfer voor de delen. Het totaalresultaat is het gemiddelde van de resultaten van de twee delen. Resultaten van tentamens worden bekendgemaakt op de bovengenoemde website met extra informatie over het vak. De herkansing zal ook bestaan uit twee gedeelten, die elk afzonderlijk of beide kunnen worden gedaan (binnen de 3 uur die voor de herkansing staat). Bij de herkansing kun je dus beide delen onafhankelijk herkansen.
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
Beschrijving:Dit vak betreft de theorie van modale logica en de toepassingen binnen artificiële intelligentie (AI). In het eerste deel komt de `klassieke' modale basistheorie gebaseerd op Kripke-modellen aan de orde. Enkele technische begrippen die behandeld worden: bisimulatie, filtratie, volledigheid, frames, correspondentie. In het tweede deel wordt veel nadruk gelegd op het modelleren van problemen die met kennis te maken hebben. Zo worden er varianten van kennis en geloof besproken die in de informatica, met name de AI, zijn ontwikkeld. Voorbeelden zijn `gedistribueerde kennis' en `common knowledge'. Ook wordt er ingegaan op de verschillen, en interacties, tussen kennis en geloof. Verder behandelen we recente ontwikkelingen op het gebied van de dynamiek van epistemische toestanden. In het bijzonder zullen `public announcement logic' en `product updates' worden behandeld.
wijzigen?