Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Beeldverwerking

Website:website met extra informatie
Vakcode:INFOIBV
Studiepunten:7.5 ECTS
Periode:periode 1 (week 36 t/m 45, d.w.z. 5-9-2016 t/m 11-11-2016; herkansing week 1)
Timeslot:D256
Deelnemers:tot nu toe 93 inschrijvingen
Rooster:De officiële roosters staan ook in Osiris
Docenten:Dit is een oud rooster!
vormgroeptijdweekzaaldocent
college   wo 15.15-17.0037 UNNIK-GROEN Ronald Poppe
 
39-40 UNNIK-GROEN
42-44 UNNIK-GROEN
vr 11.00-12.4536 KBG-PANGEA
37 RUPPERT-040
39-42 RUPPERT-040
44 RUPPERT-040
practicum groep 1 vr 13.15-15.0039 BBG-115 CLZ Ronald Poppe
 
41-44 BBG-115 CLZ
groep 2 vr 13.15-15.0039 BBG-175 CLZ Sander Vanheste
 
42 BBG-175 CLZ
groep 3 vr 13.15-15.0039 BBG-112 CLZ Daphne Odekerken
 
41-44 BBG-112 CLZ
groep 4 vr 13.15-15.0039 BBG-109 CLZ Casper Hagenaars
 
42 BBG-109 CLZ
Inhoud:Inleiding Beeldverwerking biedt basiskennis en -vaardigheden voor het bewerken van digitaal beeldmateriaal. Hieronder vallen onderwerpen als image enhancement, object extraction en simple spatial operations.
De colleges zijn in het Nederlands maar het materiaal (dictaat, slides, oefeningen) in het Engels. Practica, opdracht en examen zijn ook in het Engels. Voor de eindopdracht moet geprogrammeerd worden in C#.

Leerdoelen:
 • Inzicht in:
  • Aanpak en uitvoering van image processing taken
  • De relatie tussen the fysieke werkelijkheid, beelden daarvan, wiskundige functies en het menselijk oog
 • Vaardigheden:
  • Het kunnen toepassen van image enhancement en extraction taken
  • Histogrammen begrijpen en kunnen toepassen
  • Het kunnen toepassen van morphological operations
  • Het ontwerpen van een systeem voor het analyseren van beeldmateriaal
Literatuur:Het dictaat en de slides van de colleges zijn beschikbaar via de website. Een gedrukte versie van het dictaat is beschikbaar via A-Eskwadraat.
Werkvorm:Colleges
Twee verplichte practica (in tweetallen, zie rooster)
Verplichte opdracht (in tweetallen)
Tentamen (zie rooster)
Toetsvorm:Het eindcijfer wordt als volgt berekend, met P1 en P2 de twee practica, A1 het assignment plan, A2 de opdracht en E het examen:
IBV = ( P1 + P2 + A1 + 4 * A2 + 5 * E ) / 12 Om te slagen, moeten het examen, practica samen (dus 50%/50%) en de opdracht allemaal met minimaal een 4 zijn beoordeeld.
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
wijzigen?