Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Human Computer Interaction Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

E-business

Website:website met extra informatie
Vakcode:INFOEBU
Studiepunten:7.5 ECTS
Periode:periode 3 (week 6 t/m 15, d.w.z. 3-2-2020 t/m 9-4-2020; herkansing week 27)
Timeslot:B
Deelnemers:tot nu toe 119 inschrijvingen
Rooster:De officiële roosters staan in Osiris
Docenten:
vormgroeptijdweekzaaldocent
college          Jens Gulden
Vijanti Ramautar
Sietse Overbeek
werkcollege groep 1        Jens Gulden
Vijanti Ramautar
Joris de Boer
groep 2        Kelvin Koenders
Daniel van de Pol
groep 3        Emilie Steenvoorden
Sanne de Vries
Nota bene:Er is geen recente vakbeschrijving beschikbaar.
Onderstaande tekst is een oude vakbeschrijving uit collegejaar 2018/2019
Inhoud:E-business staat voor het realiseren van digitale transacties en processen binnen een organisatie, waarin informatiesystemen binnen de organisatie een grote rol spelen. In dit vak ligt de focus grotendeels op digitale (commerciële) transacties tussen organisaties en tussen organisaties en individuen.

Digitale transacties omvatten alle transacties waarbij digitale technologie gebruikt wordt in de realisatie van de transactie. Dit zijn grotendeels transacties die op het Internet, het web en / of middels mobiele apps plaatsvinden. Digitale transacties hebben betrekking op waardeuitwisseling van (non-)monetaire objecten tussen organisaties of tussen organisaties en individuen. De cursus omvat vijf hoofdleerdoelen. De student zal na afloop van het vak:
  • Kennis hebben van zowel e-business bedrijfsmodellen als de technologie en de relevantie ervan voor organisaties
  • Innovatieve, technologie-gedreven, e-business ideeën kunnen ontwikkelen
Voorts zal op basis van zelf ontwikkelde e-business ideeën de student na afloop van het vak in staat zijn om:
  • Waardehiërarchieën te ontwerpen en ontwerpbeslissingen te onderbouwen
  • (Multi-actor) waardenetwerken te ontwerpen en ontwerpbeslissingen te onderbouwen, alsmede reeds ontworpen waardenetwerken kunnen analyseren en op gedifferentieerde wijze kunnen beoordelen
  • Op competente wijze om te gaan met computergebaseerde tools waarmee waardehiërarchieën en -netwerken ontworpen kunnen worden
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
wijzigen?