Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Human Computer Interaction Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

E-business

Website:website met extra informatie
Vakcode:INFOEBU
Studiepunten:7.5 ECTS
Periode:periode 4 (week 17 t/m 26, d.w.z. 22-4-2019 t/m 28-6-2019; herkansing week 28)
Timeslot:B
Deelnemers:tot nu toe 162 inschrijvingen
Rooster:De officiële roosters staan ook in Osiris
Docenten:
vormgroeptijdweekzaaldocent
college   di 11.00-12.4518-20 RUPPERT-040 Sietse Overbeek
23-25 RUPPERT-040
do 15.15-17.0018-20 RUPPERT-040
23-25 RUPPERT-040
werkcollege groep 1 do 13.15-15.0018-21 DDW-1.30 #SSOI
groep 2 do 13.15-15.0018-21 BBG-219 studentassistent LZ
studentassistent LH
studentassistent RS
23-25 BBG-219
groep 3 do 13.15-15.0018-21 BBG-169 studentassistent IH
studentassistent FW
studentassistent YD
23-25 BBG-169
Inhoud:E-business staat voor het realiseren van digitale transacties en processen binnen een organisatie, waarin informatiesystemen binnen de organisatie een grote rol spelen. In dit vak ligt de focus grotendeels op digitale (commerciële) transacties tussen organisaties en tussen organisaties en individuen.

Digitale transacties omvatten alle transacties waarbij digitale technologie gebruikt wordt in de realisatie van de transactie. Dit zijn grotendeels transacties die op het Internet, het web en / of middels mobiele apps plaatsvinden. Digitale transacties hebben betrekking op waardeuitwisseling van (non-)monetaire objecten tussen organisaties of tussen organisaties en individuen. De cursus omvat vijf hoofdleerdoelen. De student zal na afloop van het vak:
  • Kennis hebben van zowel e-business bedrijfsmodellen als de technologie en de relevantie ervan voor organisaties
  • Innovatieve, technologie-gedreven, e-business ideeën kunnen ontwikkelen
Voorts zal op basis van zelf ontwikkelde e-business ideeën de student na afloop van het vak in staat zijn om:
  • Waardehiërarchieën te ontwerpen en ontwerpbeslissingen te onderbouwen
  • (Multi-actor) waardenetwerken te ontwerpen en ontwerpbeslissingen te onderbouwen, alsmede reeds ontworpen waardenetwerken kunnen analyseren en op gedifferentieerde wijze kunnen beoordelen
  • Op competente wijze om te gaan met computergebaseerde tools waarmee waardehiërarchieën en -netwerken ontworpen kunnen worden
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
wijzigen?