Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

E-business

Website:website met extra informatie
Vakcode:INFOEBU
Studiepunten:7.5 ECTS
Periode:periode 3 (week 6 t/m 16, d.w.z. 6-2-2012 t/m 20-4-2012; herkansing week 22)
Timeslot:A
Deelnemers:tot nu toe 72 inschrijvingen
Rooster:De officiële roosters staan ook in Osiris
Docenten:Dit is een oud rooster!
vormgroeptijdweekzaaldocent
college          Peter de Waal
 
werkcollege          Peter de Waal
Roel Esten
Simon Rosman
   
Tentamen:
week: 21di 22-5-201811.00-13.00 uurzaal: EDUC-GAMMA
week: 26di 26-6-201811.00-13.00 uurzaal: EDUC-GAMMA
week: 28di 10-7-201811.00-13.00 uurzaal: EDUC-BETAaanvullende toets
Inhoud:(If you are looking for the Master course on E-Business and ICT-Alignment, you should look here)

E-Business staat voor het managen van een bedrijf door optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden van Internet. ICT en Internet maken het mogelijk om bedrijven op een andere manier te organiseren, maar hiervoor is ook een plan en een visie nodig. In dit vak behandelen we de technieken, modellen en applicaties voor E-business en E-commerce.

Onderwerpen die de revue zullen passeren zijn:

 • Wat zijn E-business en E-commerce? Wat zijn de overeenkomsten, verschillen en de relatie tussen deze twee begrippen?
 • Wat zijn de strategieën en business modellen achter E-business?
 • Welke hardware-, software- en telecom-ontwikkelingen zijn belangrijk voor E-business?
 • Enkele belangrijke applicaties van E-business: Supply Chain Management, E-procurement, Customer Relationship Management.
 • Welke veranderingen zijn nodig in een organisatie of bedrijf om de overstap naar E-business te maken?
Literatuur:Verplicht: D. Chaffey. E-Business and E-Commerce Management, Strategy, Implementation and Practice, 4th edition (ISBN 978-0-273-71960-1) of 5th edition (ISBN 978-0-273-75201-1).
Werkvorm:Per week: 4 uur hoorcollege (2 maal 2 uur) en 2 uur werkcollege. Deelname aan het hoor- en werkcolleges zijn niet verplicht, maar wordt wel aangeraden. Tijdens het werkcollege wordt in groepjes van 3 studenten gewerkt aan een praktische opdracht: de ontwikkeling en implementatie van een e-Business applicatie. Voor deze praktische opdracht moeten een aantal ontwerpdocumenten geschreven worden en een prototype van een e-Business webapplicatie (of een gedetailleerde mock-up) gebouwd worden. Daarnaast moeten een tweetal essays over e-Business onderwerpen gemaakt worden. Tijdens de werkcolleges zullen studentassistenten aanwezig zijn om ondersteuning te geven.
Toetsvorm:Het toetscijfer bestaat uit twee delen:
 • T: het gemiddelde (onafgeronde) cijfer van de twee deeltoetsen;
 • W: het (onafgeronde) cijfer voor het werkcollege.
Het cijfer voor het werkcollege wordt samengesteld uit de cijfers voor de deeldocumenten van de praktische opdracht.

De student heeft de cursus met voldoende resultaat afgerond als:

 • E = 0.6*T+0.4*W
 • E >= 5.5
 • T >= 5.0
 • W >= 6.0
Als aan deze voorwaarden is voldaan is het eindcijfer gelijk aan E=0.6*T+0.4*W. Als niet aan deze voorwaarden is voldaan is het eindcijfer gelijk aan het minimum van E en 5.0.

Bij een herkansing of aanvullende toets is het alleen mogelijk het cijfer T te verbeteren. Het cijfer van de herkansing zal dan in bovenstaande berekening en voorwaarden de oorspronkelijke waarde van T vervangen. Als het cijfer van de herkansing lager is dan de oorspronkelijke waarde van T blijft de oude waarde behouden.

Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
wijzigen?