Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Human Computer Interaction Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Databases

Website:website met extra informatie
Vakcode:INFODB
Studiepunten:7.5 ECTS
Periode:periode 3 (week 6 t/m 15, d.w.z. 4-2-2019 t/m 12-4-2019; herkansing week 27)
Timeslot:B
Deelnemers:tot nu toe 224 inschrijvingen
Rooster:De officiële roosters staan ook in Osiris
Docenten:
vormgroeptijdweekzaaldocent
college   di 9.00-10.456-14 KBG-PANGEA Hans Philippi
do 15.15-17.006 KBG-PANGEA
7-14 KBG-PANGEA
werkcollege groep 1 di 11.00-12.456-14 BBG-223 Hans Philippi
studentassistent WU
do 17.15-19.006-14 BBG-023
groep 2 di 11.00-12.456 BESTUURS-LIEREGG Georg Krempl
studentassistent TS
7 BBG-065
8 RUPPERT-002
9 BOL-1.022
10 BBG-201
11 RUPPERT-002
12 BOL-0.204
13 BBG-079
14 BBG-201
do 17.15-19.006-14 BBG-001
groep 3 di 11.00-12.456 RUPPERT-B studentassistent YK
studentassistent XH
7 RUPPERT-A
8 BBG-061
9 DDW-1.22
10-11 BBG-061
12 DDW-1.22
13-14 BBG-061
do 17.15-19.006-14 BBG-219
groep 4 di 11.00-12.457 BOL-1.204 studentassistent GS
studentassistent BM
8 BOL-0.204
Inhoud:Bedrijfsprocessen draaien vooral om informatie-verwerking. Deze informatie moet worden bijgehouden, daar zijn database management systemen voor. De verschillen met eenvoudige file-systemen zijn legio. Zo zijn er "query-talen" om makkelijk informatie terug te vinden, "transactie-systemen" om te zorgen dat veel gebruikers tegelijk de informatie kunnen raadplegen en veranderen, en schema-informatie om te weten wat de data eigenlijk betekent.
In dit vak wordt de basis van relationele databases behandeld, waarbij de nadruk op ontwerpen en vraagtalen ligt. We kijken ook in het binnenste van een DBMS om inzicht te krijgen in transaction processing en query processing. In een gastcollege zal een verband worden gelegd met ontwikkelingen zoals datamining.

LET OP: de docent heeft niets te maken met administratieve zaken zoals inschrijving. Richt je tot de student desk.

LET OP: Dit vak is NIET geschikt voor de minor "Organisatie en informatie voor HBO-studenten".

LET OP: je mag dit vak niet voor je bachelor opvoeren in combinatie met de cursus "Datamodelleren".
Literatuur: Database Systems: The Complete Book , International Version, 2/E
Garcia-Molina, Ullman & Widom
ISBN-13: 9780131354289
Dit boek bevat ook stof die voor voortgezette databasevakken van belang kan zijn. Deze uitgebreide versie is echter goedkoper dan het basisboek!
Werkvorm:hoorcollege, werkcollege en practicum.
Toetsvorm:Op de website van het vak worden de toetsingsregels voor dit jaar beschreven.
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
wijzigen?