Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Software testing en verificatie

Website:website met extra informatie
Vakcode:INFOB3STV
Studiepunten:7.5 ECTS
Historie:Dit vak is de opvolger van Programmeren en correctheid (INFOPC). Je kunt maar een van beide vakken voor je examen opvoeren
Periode:periode 4 (week 17 t/m 26, d.w.z. 22-4-2019 t/m 28-6-2019; herkansing week 28)
Timeslot:C
Deelnemers:tot nu toe 3 inschrijvingen
Rooster:De officiële roosters staan ook in Osiris
Docenten:
vormgroeptijdweekzaaldocent
college   ma 13.15-15.0018-23 RUPPERT-A Gabriele Keller
Wishnu Prasetya
25 RUPPERT-A
do 9.00-10.4517-20 RUPPERT-A
23-25 RUPPERT-A
practicum groep 1 ma 15.15-17.0018-23 BOL-1.138
25 BOL-1.138
do 11.00-12.4517-20 BOL-1.138
23-25 BOL-1.138
groep 2 ma 15.15-17.0018-23 RUPPERT-119
25 RUPPERT-119
do 11.00-12.4517-20 RUPPERT-011
23-25 RUPPERT-011
werkcollege groep 1        Wishnu Prasetya
Tentamen:
week: 21do 23-5-20198.30-10.30 uurzaal: EDUC-ALFA
week: 26do 27-6-20198.30-10.30 uurzaal: EDUC-BETA
week: 28do 11-7-20198.30-10.30 uurzaal: BBG-223aanvullende toets
Nota bene:Er is geen recente vakbeschrijving beschikbaar.
Onderstaande tekst is een oude vakbeschrijving uit collegejaar 2015/2016
Inhoud:Testing is noodzakelijk om te garanderen dat onze software betrouwbaar is. Echter, software wordt steeds complexer. Testing wordt ook erg duur, omdat er te veel mogelijke executies zijn die getest moeten worden. We zouden dus keuzes moeten maken. In dit vak gaan we een aantal kern concepten, theorieën en technieken leren, zoals partitie-gebaseerd of control-flow-gebaseerd, om testing als een doelgericht en systematisch proces te beschrijven en uit te voeren. Ook zal er aandacht gegeven worden aan het testen van computer games. In sommige toepassingsgebieden is het echter belangrijk om het risico van fouten zo min mogelijk te houden (denk aan de elektronica van je auto’s). We gaan dus ook een programmeerlogica leren, waarmee we een programma correct kunnen bewijzen, zonder dat wij het programma hoeven te testen. De methode is volledig: een correct aangetoond programma voldoet echt aan zijn specificatie.
Literatuur:Kan veranderen!
  1. Paul Ammann and Jeff Offutt, Introduction to Software Testing, Cambridge University Press, Cambridge, UK, ISBN 0-52188-038-1, 2008.
  2. Dictaat.
Werkvorm:college, project, en werkcollege.
Toetsvorm:2 projecten, 1 opdracht, 1 midtentamen, 1 eindtentamen.

eindcijfer = 0.3 * (gemiddelde van projecten) + 0.2 * opdracht + 0.5 * (gemiddelde van tentamens)

Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
Beschrijving:Themas:
  1. Verschillende concepten van test-dekking.
  2. Testing niveaus (unit, integratie, systeem, acceptatie).
  3. Testing technieken (partitie-gebaseerd, control-flow-gebaseerd, mutatie test).
  4. Specificeren van programma's.
  5. Hoare logic (basis statements, lessen, programma-aanroep, exception, weakest pre-condition, non-determinisme, objecten).
wijzigen?