Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Human Computer Interaction Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Security

Website:website met extra informatie
Vakcode:INFOB3SEC
Studiepunten:7.5 ECTS
Historie:Dit vak is de opvolger van Cryptografie (INFOB3CRP). Je kunt maar een van beide vakken voor je examen opvoeren
Periode:periode 1 (week 36 t/m 45, d.w.z. 2-9-2019 t/m 8-11-2019; herkansing week 1 (bachelor) / 2 (master))
Timeslot:A
Deelnemers:tot nu toe 160 inschrijvingen
Rooster:De officiële roosters staan in MyTimetable
Docenten:Dit is een oud rooster!
vormgroeptijdweekzaaldocent
college          Gerard Tel
Ivor van der Hoog
werkcollege groep 1        Ivor van der Hoog
Jelle Oostveen
groep 2        Tomas Ehrencron
groep 3        Yasmin van Dijk
Inhoud:Let op: combinatie met Information Security (INFOB3INSE)
Informatiekunde-studenten mogen Information Security in hun Keuzediscipline nemen, of Security in hun Profilering, of allebei, of geen. Informatica-studenten kunnen Security opnemen in hun Keuzediscipline, OF Information Security in hun Profilering, of geen, maar NIET beide.

Vrijwel geen ICT is meer denkbaar zonder dat er aandacht gegeven moet worden aan de veiligheid van gegevens. Veiligheid bestaat onder andere uit Confidentiality (niemand ziet de data), Integrity (niemand wijzigt de data), en Availability (de data is beschikbaar). In dit vak leer je de achterliggende theorie van symmetrische en asymmetrische cryptografie en hoe die wordt toegepast om Confidentiality, Integrity en Availability te garanderen. Je leert in te schatten, in welke mate aanvallen een bedreiging voor jouw applicaties vormen, en hoe je je daartegen kunt wapenen.

Literatuur:Dictaat Cryptografie: Beveiliging van de Digitale Maatschappij door G. Tel, verkrijgbaar bij AEs2
Werkvorm:Hoorcolleges, Werkcolleges, Gastcolleges, Huiswerk, Praktikum.
Toetsvorm:Twee deeltoetsen, tweemaal huiswerk, twee kleine programmeeropdrachten.
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
Beschrijving:Een gedetailleerde inhoud is te vinden op de vakpagina. Het vak bestaat ruwweg uit drie delen. Het eerste deel behandelt symmetrische cryptografie, zoals AES, A5/1 voor GSM, Rainbow Tables. Het tweede deel behandelt asymmetrische cryptografie gebaseerd op getalberekeningen, zoals RSA, Elgamal, handtekeningen en zero-knowledge proofs. Parallel hieraan zijn er gastlezingen, waar experts uit bedrijven vertellen over praktische toepassing van security of nieuwe ontwikkelingen.
wijzigen?