Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Product software

Website:website met extra informatie
Vakcode:INFOB3PS
Studiepunten:7.5 ECTS
Periode:periode 2 (week 46 t/m 5, d.w.z. 13-11-2017 t/m 2-2-2018; herkansing week 16)
Timeslot:C
Deelnemers:tot nu toe 157 inschrijvingen
Rooster:De officiële roosters staan ook in Osiris
Docenten:Dit is een oud rooster!
vormgroeptijdweekzaaldocent
college   ma 15.15-17.0046-51 KBG-ATLAS Slinger Jansen
Raja Lala
2-4 KBG-ATLAS
do 11.00-12.4546-51 KBG-ATLAS
2-4 KBG-ATLAS
werkcollege groep 1 ma 13.15-15.0047-51 BBG-169 Guruaj Maddodi
studentassistent RE
2-4 BBG-169
do 9.00-10.4546-51 BBG-165
2-4 BBG-165
groep 2 ma 13.15-15.0047-51 BBG-219 studentassistent TH
2-4 BBG-219
do 9.00-10.4546-51 BBG-079
2-4 BBG-079
groep 3 ma 13.15-15.0047-51 BBG-223 studentassistent RS
2-4 BBG-223
do 9.00-10.4546-51 BBG-205
2-4 BBG-205
Tentamen:
week: 50do 13-12-20188.30-10.30 uurzaal: EDUC-BETA
week: 5do 31-1-20198.30-10.30 uurzaal: EDUC-BETA
week: 16do 18-4-20198.30-10.30 uurzaal: EDUC-ALFAaanvullende toets
Inhoud:

De module "Product Software" geeft studenten inzicht in de productsoftware industrie. Studenten worden bewust gemaakt van het belang van de industrie voor de maatschappij, de grootte van de industrie, en de penetratie in het dagelijks leven. Verder wordt de studenten bijgebracht welke facetten van de productsoftware een rol spelen voor de informatiekundige.

Er ligt in dit vlak een sterke nadruk op modelleren. Er wordt gekeken naar hoe software producerende organisaties en hun producten gemodelleerd worden voor verdere analyse. De volgende modelleertechnieken komen aan bod: variabiliteitsmodellen voor softwareproducten, software supply chain modellen, business modellen (STOF en business model canvas), en (sociale) bedrijfsnetwerken. Verder wordt ook gekeken naar de toepassing van model-gedreven ontwikkeling.

De leerdoelen van het vak, beschreven volgens de Dublin descriptoren, zijn:

  • Aantoonbare Kennis en Inzicht: de getoetste materialen in het tentamen, samengevat in de onderwerpen die hieronder zijn genoemd.
  • Toepassen Kennis en Inzicht: toepassen van modelleertechnieken voor analyse: FDL, SSNs, Business Modellen, netwerkanalyse, etc.
  • Oordeelsvorming: bovengenoemde technieken inzetten voor de analyse van een praktijkcasus, waarbij de data vergaard moet worden met de hand of met een scraper.
  • Communicatie: het maken van een poster waarin verschillende aspecten van een software business worden toegelicht.
  • Leervaardigheden: Zelfstandig opstellen onderzoeksvraag, samenwerken in groepsverband

De toetsing van het vak vindt plaats via een tentamen, korte deeltoetsen, het maken van een poster, en de communicatie daaromtrent.

Het vak bereidt de student voor op een carrière in de productsoftware. Tevens krijgt de student inzicht in de verschillende methodes die bestaan voor het evalueren van verschillende oplossingen voor een probleemdomein. Dit verschaft de student gereedschap om in de toekomst een juiste aanschafbeslissing te maken voor productsoftware. Tot slot geeft het vak inzicht in de vele onderzoeksuitdagingen binnen het domein.

Vaardigheden: Na afsluiting van het vak kan de student (1) werken binnen een productsoftware bedrijf, (2) onderzoek doen naar productsoftware (markt, bedrijf, etc.), (3) een methode toepassen om het juiste product voor een probleemdomein te kiezen, (4) een software product installeren en implementeren binnen een organisatie, en (5) mee discussiëren over beleidsbeslissingen over de productsoftware industrie.

De onderwerpen en theorieën die aan bod komen zijn:

  • Ontwikkeling: product management, productarchitectuur, realisatie, testen, documenteren, open source, outsourcing
  • Deployment en implementatie: klantconfiguratie updating, licensering, selectiemethoden, adoptie, invoer-, en implementatieprocessen, software as a service
  • Maatschappelijke aspecten: economische grootte, internationalisatie, export, rol van de overheid, openheid van een software organisatie
  • Zakelijke aspecten: marketing, pricing, software ecosystemen, business modellen, producttypen Deze onderwerpen worden toegelicht aan de hand van cases uit de industrie.
Literatuur:

Verplicht: het diktaat is hier te downloaden. het Diktaat.

Optioneel: The Business of Software: What Every Manager, Programmer, and Entrepreneur Must Know to Thrive and Survive in Good Times and Bad - Michael A. Cusumano.

Ook optioneel: Software Product Management. The ISPMA-Compliant Study Guide and Handbook. 2017. Authors: Kittlaus, Hans-Bernd, Fricker, Samuel A.

Werkvorm:Bij het vak horen drie practicumopdrachten. Deze worden verder besproken op de vakpagina.

Bij het vak en de presentaties in de middagen geldt een aanwezigheidsplicht.
Toetsvorm:Het vak bestaat uit een verplicht college, een tentamen (40%), en een groot practicum (60%). Voor ieder onderdeel (i.e., de losse practicumopdrachten en het tentamen) dient minimaal een 4,0 gehaald te worden om te kunnen slagen voor het vak. Gemiddeld dient het cijfer natuurlijk een 6 of hoger te zijn, dus het slaagcijfer is 6. Bij te laat inleveren kost dat de teams een punt per dag. Deze boete telt niet mee voor bovenstaande voorwaarde.
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
Beschrijving:Voorkennis: Er wordt verwacht dat de student het vak onderzoeksmethoden heeft gevolgd en daarbij uitgebreide kennis heeft opgedaan van kwalitatieve onderzoeksmethoden, met het zwaartepunt op interviews en case studies.

Er wordt ook verwacht van de student dat deze inzicht heeft in het bouwen van een systeem en het ontwikkelen van een software oplossing. Kennis over software ontwikkeling is een pré, maar geen vereiste.

wijzigen?