Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Product software

Website:website met extra informatie
Vakcode:INFOB3PS
Studiepunten:7.5 ECTS
Periode:periode 2 (week 46 t/m 5, d.w.z. 14-11-2016 t/m 3-2-2017; herkansing week 16)
Timeslot:C
Deelnemers:tot nu toe 122 inschrijvingen
Rooster:De officiële roosters staan ook in Osiris
Docenten:Dit is een oud rooster!
vormgroeptijdweekzaaldocent
college   ma 15.15-17.0046-51 RUPPERT-040 Slinger Jansen
Sergio España Cubillo
   
2-5 RUPPERT-040
do 11.00-12.4546-51 RUPPERT-040
2-5 RUPPERT-040
werkcollege groep 1 ma 13.15-15.0047-51 BBG-161 Guruaj Maddodi
  
2-4 BBG-161
do 9.00-10.4546-51 BBG-083
2-4 BBG-083
groep 2 ma 13.15-15.0047-51 BBG-083 Mehul Mistry
 
2-4 BBG-083
do 9.00-10.4546-51 BBG-169
2-4 BBG-169
groep 3 ma 13.15-15.0047-51 BBG-169
2-4 BBG-169
do 9.00-10.4546-51 BBG-219
2-4 BBG-219
Inhoud:

De module "Product Software" geeft studenten inzicht in de productsoftware industrie. Studenten worden bewust gemaakt van het belang van de industrie voor de maatschappij, de grootte van de industrie, en de penetratie in het dagelijks leven. Verder wordt de studenten bijgebracht welke facetten van de productsoftware een rol spelen voor de informatiekundige.

Er ligt in dit vlak een sterke nadruk op modelleren. Er wordt gekeken naar hoe software producerende organisaties en hun producten gemodelleerd worden voor verdere analyse. De volgende modelleertechnieken komen aan bod: variabiliteitsmodellen voor softwareproducten, software supply chain modellen, business modellen (STOF en business model canvas), en (sociale) bedrijfsnetwerken. Verder wordt ook gekeken naar de toepassing van model-gedreven ontwikkeling.

Het vak bereidt de student voor op een carrière in de productsoftware. Tevens krijgt de student inzicht in de verschillende methodes die bestaan voor het evalueren van verschillende oplossingen voor een probleemdomein. Dit verschaft de student gereedschap om in de toekomst een juiste aanschafbeslissing te maken voor productsoftware. Tot slot geeft het vak inzicht in de vele onderzoeksuitdagingen binnen het domein.

Vaardigheden: Na afsluiting van het vak kan de student (1) werken binnen een productsoftware bedrijf, (2) onderzoek doen naar productsoftware (markt, bedrijf, etc.), (3) een methode toepassen om het juiste product voor een probleemdomein te kiezen, (4) een software product installeren en implementeren binnen een organisatie, en (5) mee discussiëren over beleidsbeslissingen over de productsoftware industrie.

De onderwerpen en theorieën die aan bod komen zijn:

  • Ontwikkeling: product management, productarchitectuur, realisatie, testen, documenteren, open source, outsourcing
  • Deployment en implementatie: klantconfiguratie updating, licensering, selectiemethoden, adoptie, invoer-, en implementatieprocessen, software as a service
  • Maatschappelijke aspecten: economische grootte, internationalisatie, export, rol van de overheid, openheid van een software organisatie
  • Zakelijke aspecten: marketing, pricing, software ecosystemen, business modellen, producttypen Deze onderwerpen worden toegelicht aan de hand van cases uit de industrie.
Literatuur:Optioneel: The Business of Software: What Every Manager, Programmer, and Entrepreneur Must Know to Thrive and Survive in Good Times and Bad - Michael A. Cusumano . Andere literatuur is beschikbaar gemaakt via de vakpagina.
Werkvorm:Bij het vak horen drie practicumopdrachten. Deze worden verder besproken op de vakpagina.

Bij het vak en de presentaties in de middagen geldt een aanwezigheidsplicht.
Toetsvorm:Het vak bestaat uit een verplicht college, een tentamen (30%), en een groot practicum (70%). Voor ieder onderdeel (i.e., de losse practicumopdrachten en het tentamen) dient minimaal een 4,0 gehaald te worden om te kunnen slagen voor het vak. Bij te laat inleveren kost dat de teams een punt per dag. Deze boete telt niet mee voor bovenstaande voorwaarde.
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
Beschrijving:Voorkennis: Er wordt verwacht dat de student het vak onderzoeksmethoden heeft gevolgd en daarbij uitgebreide kennis heeft opgedaan van kwalitatieve onderzoeksmethoden, met het zwaartepunt op interviews en case studies.

Er wordt ook verwacht van de student dat deze inzicht heeft in het bouwen van een systeem en het ontwikkelen van een software oplossing. Kennis over software ontwikkeling is een pré, maar geen vereiste.

wijzigen?