Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Human Computer Interaction Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Persuasive technologies

Website:website met extra informatie
Vakcode:INFOB3PET
Studiepunten:7.5 ECTS
Periode:periode 3 (week 6 t/m 15, d.w.z. 4-2-2019 t/m 12-4-2019; herkansing week 27)
Timeslot:C
Deelnemers:tot nu toe 82 inschrijvingen
Rooster:De officiële roosters staan ook in Osiris
Docenten:
vormgroeptijdweekzaaldocent
college   ma 15.15-17.006-9 RUPPERT-ROOD Robbert-Jan Beun
11 RUPPERT-ROOD
13-14 RUPPERT-ROOD
di 15.15-17.006-14 RUPPERT-042
werkcollege groep 1 ma 13.15-15.007-9 BBG-223 Alexandros Stergiou
studentassistent PH
11 BBG-223
13-14 BBG-223
di 13.15-15.006-14 BBG-223
groep 2 ma 13.15-15.007-9 BBG-219 studentassistent FW
studentassistent SS
11 BBG-219
13-14 BBG-219
di 13.15-15.006-14 BBG-169
groep 3 ma 13.15-15.007-9 BBG-020
11 BBG-020
13-14 BBG-020
di 13.15-15.006-7 RUPPERT-135
8-11 MIN-0.09
12 MIN-0.14
13-14 MIN-0.09
Inhoud:Een van de eerste virtuele therapeuten is het programma Eliza dat gebouwd is door Joseph Weizenbaum in de jaren 60 van de vorige eeuw. Sinds Eliza is de digitale wereld behoorlijk veranderd. De talige controle is grotendeels vervangen door grafische representaties en interactiedevices die het voor een groot deel van de bevolking mogelijk maken te interacteren met computers. Het internet en mobiele technologie brengt computers en mensen over de hele wereld samen, op ieder moment en ieder tijdstip. En tegenwoordig ondersteunen computers een brede verzameling van mentale taken in verschillende domeinen, zoals het nemen van beslissingen en de simulatie van virtuele werelden. Computers kunnen zelfs sociale rollen aannemen zoals een coach of leraar. Hoe zou de therapeut van Weizenbaum er uit zien als we gebruik maken van al deze nieuwe technologie?

In deze cursus bestuderen we hoe de nieuwe interactiemethoden bijdragen aan het vakgebied van persuasieve technologie. We kijken in het bijzonder naar applicaties die bedoeld zijn om het gedrag van mensen te veranderen. Een eenvoudig voorbeeld is de wekker die ons ’s ochtend wakker maakt, maar denk ook aan de ondersteuning bij gedragstherapieën of coachingstrajecten waarbij gedragsverandering centraal staat. Hierbij spelen concepten een rol als ‘social agents’, ‘relaties’, ‘autonomie’ en ‘trust’. We bestuderen hierbij niet alleen de technologische componenten die het mogelijk maken dergelijke eigenschappen in te bouwen, maar ook de psychologische en communicatiemodellen die ten grondslag liggen aan (de weerstand voor) gedragsverandering en de ethische en sociale aspecten die hierbij een rol kunnen spelen.

Nadat het vak met succes is afgerond, heeft de student kennis en/of vaardigheden over
  • het toepassingsdomein van de persuasieve technologie
  • belangrijke psychologische en communicatiemodellen op het gebied van gedragsverandering
  • de toepassing van deze modellen bij het ontwerp van persuasieve strategieën
  • de inzet van interactietechnologie voor persuasieve systemen
  • de analyse en evaluatie van persuasieve technologie
  • de organisationele context en ethische aspecten van persuasieve technologie
Literatuur:- Wendel, S (2013) Designing for behavior change. O'Reilly Media, USA. (Het boek is onder meer verkrijgbaar via de studystore van Sticky)
- Prochaska, JA & Norcross, JC (2001) Stages of Change. Psychotherapy, 38(4)
- Horsch, C, Brinkman, WP, Eijk, RMC, van & Neerincx, M (2012) Towards the Usage of Persuasive Strategies in a Virtual Sleep Coach. Proc. of UKHCI 2012 workshop on People, Computers & Psychotherapy.
Beide laatstgenoemde artikelen zijn verkrijgbaar via het weekrooster.
Werkvorm:Hoorcollege, werkcollege, individuele opdracht en teamopdracht.
Toetsvorm:Tentamen en teamopdracht
Tentamen: gemiddelde tussentoets en eindtoets
Opdracht: schrijven wetenschappelijk artikel, posterpresentatie, prototype, procesrapportage.
Het cijfer wordt voor 50% bepaald door het tentamen en 50% door de opdracht. Beide onderdelen dienen voldoende te zijn (>=5,5).
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de uitslag (gemiddelde van het tentamen en de opdracht) minstens 4 zijn.
Beschrijving:Tentamenstof:
1. Het boek van Wendel tot Hoofdstuk 13 (dus tot p. 233), uitgezonderd Measuring Behavior Outside the Product (dus niet: vanaf halverwege 209, 210 en 211 tot Determining Impact)
2. het artikel van Prochaska en Norcross (zie Blackboard)
3. het artikel van Horsch et al. (zie Blackboard)
4. de slides behorende bij de hoor- en gastcolleges (zie Blackboard)
wijzigen?