Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Persuasive technologies

Website:website met extra informatie
Vakcode:INFOB3PET
Studiepunten:7.5 ECTS
Periode:periode 3 (week 6 t/m 15, d.w.z. 5-2-2018 t/m 13-4-2018; herkansing week 27)
Timeslot:C
Deelnemers:tot nu toe 86 inschrijvingen
Rooster:De officiële roosters staan ook in Osiris
Docenten:Dit is een oud rooster!
vormgroeptijdweekzaaldocent
college   ma 15.15-17.006-9 RUPPERT-ROOD Robbert-Jan Beun
11-13 RUPPERT-ROOD
di 15.15-17.006-14 RUPPERT-ROOD
practicum groep 1 ma 13.15-15.007-9 BBG-169
11-13 BBG-169
15 BBG-169
di 13.15-15.006-14 BBG-106 CLZ
groep 2 ma 13.15-15.007-9 UNNIK-220
11-13 UNNIK-220
15 UNNIK-220
di 13.15-15.006-14 BBG-109 CLZ
groep 3 ma 13.15-15.007-9 MIN-0.14
11-12 RUPPERT-114
13 MIN-0.14
15 MIN-0.14
di 13.15-15.006-14 BBG-175 CLZ
werkcollege groep 1 ma 13.15-15.006 BBG-169 Jan Dirk Fijnheer
studentassistent RP
groep 2 ma 13.15-15.006 UNNIK-220 studentassistent SA
Tentamen:
week: 15ma 8-4-201913.30-15.30 uurzaal: OLYMPOS-HAL2
week: 27ma 1-7-201913.30-15.30 uurzaal: KBG-PANGEAaanvullende toets
Inhoud:Een van de eerste virtuele therapeuten is het programma Eliza dat gebouwd is door Joseph Weizenbaum in de jaren 60 van de vorige eeuw. Sinds Eliza is de digitale wereld behoorlijk veranderd. De talige controle is grotendeels vervangen door grafische representaties en interactiedevices die het voor een groot deel van de bevolking mogelijk maken te interacteren met computers. Het internet en mobiele technologie brengt computers en mensen over de hele wereld samen, op ieder moment en ieder tijdstip. En tegenwoordig ondersteunen computers een brede verzameling van mentale taken in verschillende domeinen, zoals het nemen van beslissingen en de simulatie van virtuele werelden. Computers kunnen zelfs sociale rollen aannemen zoals een coach of leraar. Hoe zou de therapeut van Weizenbaum er uit zien als we gebruik maken van al deze nieuwe technologie?

In deze cursus bestuderen we hoe de nieuwe interactiemethoden bijdragen aan het vakgebied van persuasieve technologie. We kijken in het bijzonder naar applicaties die bedoeld zijn om het gedrag van mensen te veranderen. Een eenvoudig voorbeeld is de wekker die ons ’s ochtend wakker maakt, maar denk ook aan de ondersteuning bij gedragstherapieën of coachingstrajecten waarbij gedragsverandering centraal staat. Hierbij spelen concepten een rol als ‘social agents’, ‘relaties’, ‘autonomie’ en ‘trust’. We bestuderen hierbij niet alleen de technologische componenten die het mogelijk maken dergelijke eigenschappen in te bouwen, maar ook de psychologische en communicatiemodellen die ten grondslag liggen aan (de weerstand voor) gedragsverandering en de ethische aspecten die hierbij een rol kunnen spelen.

Nadat het vak met succes is afgerond, heeft de student kennis en/of vaardigheden over
  • het toepassingsdomein van de persuasieve technologie
  • de belangrijkste psychologische en communicatietheorieën op het gebied van gedragsverandering
  • de toepassing van deze theorieën bij het ontwerp van persuasieve strategieën
  • de inzet van interactietechnologie voor persuasieve systemen
  • de analyse en evaluatie van persuasieve technologie
  • de organisationele context en ethische aspecten van persuasieve technologie
Literatuur:- Wendel, S (2013) Designing for behavior change. O'Reilly Media, USA.
Het boek is vergelijkbaar via de webshop van A-Eskwadraat.

- Prochaska, JA & Norcross, JC (2001) Stages of Change. Psychotherapy, 38(4)
- Horsch, C, Brinkman, WP, Eijk, RMC, van & Neerincx, M (2012) Proceedings of UKHCI 2012 workshop on People, Computers & Psychotherapy
Beide laatstgenoemde artikelen verkrijgbaar via het weekrooster.
Werkvorm:Hoorcollege, werkcollege, individuele opdracht en groepsopdracht.
Toetsvorm:Tentamen, schrijven wetenschappelijk artikel, posterpresentatie, prototype, procesrapportage.
Het cijfer wordt voor 40% bepaald door het tentamen en 60% door de overige onderdelen. Beide onderdelen dienen voldoende te zijn (>=5,5).
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
Beschrijving:Tentamenstof:

1. Het boek van Wendel tot Hoofdstuk 13 (dus tot p. 233), uitgezonderd Measuring Behavior Outside the Product (dus niet: vanaf halverwege 209, 210 en 211 tot Determining Impact),
2. het artikel van Prochaska en Norcross (zie weekrooster)
3. het artikel van Horsch et al. (zie weekrooster)
4. de slides behorende bij de colleges.
wijzigen?