Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Persuasive technologies

Website:website met extra informatie
Vakcode:INFOB3PET
Studiepunten:7.5 ECTS
Periode:periode 3 (week 6 t/m 15, d.w.z. 6-2-2017 t/m 13-4-2017; herkansing week 27)
Timeslot:C
Deelnemers:tot nu toe 84 inschrijvingen
Rooster:De officiële roosters staan ook in Osiris
Docenten:Dit is een oud rooster!
vormgroeptijdweekzaaldocent
college   ma 15.15-17.006 UNNIK-GROEN Robbert-Jan Beun
 
7-9 RUPPERT-ROOD
11 RUPPERT-040
12 ANDRO-C101
13-14 UNNIK-GROEN
di 15.15-17.006-11 RUPPERT-ROOD
12 RUPPERT-PAARS
13-14 RUPPERT-ROOD
practicum groep 1 di 13.15-15.006-14 UNNIK-107 Paolo de Heer
 
groep 2 di 13.15-15.006-14 UNNIK-105 Thomas Alflen
 
groep 3 di 13.15-15.006-14 UNNIK-101
werkcollege groep 1 ma 13.15-15.007-15 BBG-219 Jan Dirk Fijnheer
 
groep 2 ma 13.15-15.007-15 BBG-223 Niels de Vries
 
groep 3 ma 13.15-15.007-9 BBG-214
10 BBG-017
11-12 BBG-175 CLZ
13-15 BBG-214
Tentamen:
week: 27do 5-7-20188.30-10.30 uurzaal: EDUC-ALFAaanvullende toets
Inhoud:Een van de eerste virtuele therapeuten was het programma Eliza dat gebouwd is door Weizenbaum in de jaren 60 van de vorige eeuw. Sinds Eliza is de digitale wereld behoorlijk veranderd. De talige controle is grotendeels vervangen door grafische representaties en interactieve devices die het voor een groot deel van de bevolking mogelijk maken te communiceren met computers. Het internet en mobiele technologie brengt computers en mensen over de hele wereld samen, op ieder moment en ieder tijdstip. En tegenwoordig ondersteunen computers een brede verzameling van mentale taken in verschillende domeinen, zoals het nemen van beslissingen en de simulatie van virtuele werelden. Computers kunnen zelfs sociale rollen aannemen zoals een coach of leraar. Hoe zou de therapeut van Weizenbaum er uit kunnen zien als we gebruik maken van al deze nieuwe technologie?

In deze cursus bestuderen we hoe de nieuwe interactiemethoden kunnen bijdragen aan het vakgebied van de persuasieve technologie. In dit vakgebied wordt gekeken naar apparaten en computersystemen die ontworpen zijn om het gedrag van mensen te veranderen. Een eenvoudig voorbeeld is de wekker die ons ’s ochtend wakker maakt. Maar denk ook aan de ondersteuning bij gedragstherapieën of coachingstrajecten waarbij gedragsverandering centraal staat. Hierbij spelen concepten een rol als ‘motivatie’, ‘relaties’, ‘autonomie’ en ‘trust’. We bestuderen hierbij niet alleen de technologische componenten die het mogelijk maken dergelijke eigenschappen in applicaties in te bouwen, maar ook de psychologische en communicatiemodellen die ten grondslag liggen aan (de weerstand voor) gedragsverandering en de ethische aspecten die hierbij een rol kunnen spelen.

Nadat het vak met succes is afgerond, heeft de student kennis en/of vaardigheden over
  • het toepassingsdomein van de persuasieve technologie
  • de belangrijkste psychologische en communicatietheorieën op het gebied van gedragsverandering
  • de toepassing van deze theorieën bij het ontwerp van persuasieve strategieën
  • de inzet van interactietechnologie voor persuasieve systemen
  • de analyse en evaluatie van persuasieve technologie
  • de organisationele context en ethische aspecten van persuasieve technologie
Literatuur:- Wendel, S. (2013) Designing for behavior change. O'Reilly Media, USA. (Het boek is vergelijkbaar via de webshop van A-Eskwadraat.)
- Extra artikelen verkrijgbaar via het rooster.
Werkvorm:Hoorcollege, werkcollege, individuele opdracht en groepsopdracht.
Toetsvorm:Tentamen, schrijven wetenschappelijk artikel, posterpresentatie, prototype, procesrapportage.
Het cijfer wordt voor 40% bepaald door het tentamen en 60% door de overige onderdelen. Beide onderdelen dienen voldoende te zijn (>=5,5).
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag van de eindtoets minstens een 4 zijn.
Beschrijving:Tentamenstof:
1. Het boek van Wendel tot Hoofdstuk 13 (tot p. 233), uitgezonderd Measuring Behavior Outside the Product (dus niet: vanaf halverwege 209, 210 en 211 tot Determining Impact),
2. extra artikelen (zie ook weekrooster),
3. de slides behorende bij de colleges.
wijzigen?