Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Intelligente systemen

Website:website met extra informatie
Vakcode:INFOB3IS
Studiepunten:7.5 ECTS
Historie:Dit vak is de opvolger van Inleiding intelligente systemen (INFOIIS). Je kunt maar een van beide vakken voor je examen opvoeren
Periode:periode 3 (week 6 t/m 15, d.w.z. 5-2-2018 t/m 13-4-2018; herkansing week 27)
Timeslot:B
Deelnemers:tot nu toe 118 inschrijvingen
Rooster:De officiële roosters staan ook in Osiris
Docenten:Dit is een oud rooster!
vormgroeptijdweekzaaldocent
college   di 11.00-12.456-9 RUPPERT-042 Tomas Klos
11-14 RUPPERT-042
do 15.15-17.006-11 KBG-ATLAS
12 RUPPERT-WIT
13-14 KBG-ATLAS
practicum groep 1 di 9.00-10.457-9 UNNIK-108 studentassistent SG
studentassistent IB
11-14 UNNIK-108
do 13.15-15.006 UNNIK-107
7-9 BBG-223
10 UNNIK-107
11 BBG-223
12-14 UNNIK-107
groep 2 di 9.00-10.457-9 UNNIK-107 studentassistent DL
11-14 UNNIK-107
do 13.15-15.006-14 DDW-0.42 CLZ
groep 3 di 9.00-10.457-9 DDW-0.42 CLZ studentassistent AL
11-14 DDW-0.42 CLZ
do 13.15-15.006 BBG-219
7-8 UNNIK-108
9 BBG-219
10 UNNIK-108
11 BBG-219
12-14 UNNIK-108
werkcollege groep 1        Davide Dell'Anna
Tentamen:
week: 15di 9-4-20198.30-10.30 uurzaal: EDUC-ALFA
week: 27di 2-7-20198.30-10.30 uurzaal: EDUC-ALFAaanvullende toets
Inhoud:Leerdoelen: 1. Het kunnen herkennen en toepassen van het agent-paradigma voor machine-intelligentie, en het kunnen programmeren (in Prolog) van onderdelen uit de agent-deliberatie-cyclus. 2. Het kunnen gebruiken van eerste-orde logica voor het representeren van en redeneren over kennis. 3. Het kunnen hanteren van concepten op het raakvlak van logisch modelleren, specificeren en programmeren van intelligente agenten. 4. Het kunnen modelleren van onzekerheid en het kunnen ontwerpen en bouwen van agenten die met onzekerheid redeneren.
Literatuur:(1) 'Artificial Intelligence, A modern Approach' (derde editie), S. Russell en P. Norvig, Prentice Hall, 2015. (2) 'Learn Prolog Now!', Patrick Blackburn, Johan Bos en Kristina Striegnitz, beschikbaar op http://lpn.swi-prolog.org/lpnpage.php?pageid=top
Werkvorm:Twee keer per week een hoorcollege en een werkcollege of practicum.
Toetsvorm:De cijferregeling staat beschreven in de studiehandleiding.
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
Beschrijving:Bij het vak Intelligente Systemen maak je kennis met een hedendaagse kijk op machine-intelligentie. Centraal daarbij staat het agent-paradigma, dat machine-intelligentie bestudeert aan de hand van eigenschappen als "doelgerichtheid", en "autonomie". Deze eigenschappen worden geacht karakteristiek te zijn voor intelligente agenten. Onze benadering staat in de logische traditie binnen AI, die stelt dat voor het kunnen programmeren van intelligente agenten het van belang is formele modellen ("logica's") te ontwikkelen die beschrijven volgens welke wetmatigheden agenten redeneren, en tot "rationele" keuzes en acties komen. Met name zullen we kijken naar het gebruik van eerste-orde logica voor het representeren van kennis, het redeneren over kennis, en het plannen van acties ter vervulling van doelen van intentionele agenten. In het bijbehorende practicum leer je omgaan met de programmeertaal Prolog, waarin het uitgangspunt is dat eerste-orde logica niet alleen kan worden gebruikt om te representeren, te modelleren en te redeneren, maar ook direct om te programmeren.
wijzigen?