Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Human Computer Interaction Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Computationele intelligentie

Website:website met extra informatie
Vakcode:INFOB3CI
Studiepunten:7.5 ECTS
Historie:Dit vak is de opvolger van Inleiding computationele intelligentie (INFOICI). Je kunt maar een van beide vakken voor je examen opvoeren
Periode:periode 4 (week 17 t/m 26, d.w.z. 22-4-2019 t/m 28-6-2019; herkansing week 28)
Timeslot:C
Deelnemers:tot nu toe 152 inschrijvingen
Rooster:De officiële roosters staan ook in Osiris
Docenten:
vormgroeptijdweekzaaldocent
college   di 15.15-17.0017-18 KBG-ATLAS Dirk Thierens
20-25 KBG-ATLAS
do 11.00-12.4517-20 KBG-ATLAS
23-25 KBG-ATLAS
practicum groep 1 di 13.15-15.0018-25 RUPPERT-C
do 9.00-10.4517-20 BBG-169
23-25 BBG-169
groep 2 di 13.15-15.0018-25 BBG-219
do 9.00-10.4517-20 RUPPERT-C
23-25 RUPPERT-C
groep 3 di 13.15-15.0018-25 BBG-001
do 9.00-10.4517-20 BBG-219
23-25 BBG-219
werkcollege groep 1        Dirk Thierens
studentassistent BC
groep 2        studentassistent AL
Inhoud:Het vak Computationele Intelligentie (CI) biedt, samen met het vak Intelligente Systemen, een verdieping van de kennis die is opgedaan in het vak Kunstmatige Intelligentie. Bij CI ligt de nadruk op een verdieping van de onderwerpen
  • zoekalgoritmen
  • constraint satisfaction algoritmen
  • redeneren met onzekerheid
Literatuur:Stuart Russel & Peter Norvig
Artificial Intelligence: A Modern Approach
Third edition, International edition, Pearson, 2010
ISBN-13: 978-0-13-207148-2
ISBN-10: 0-13-207148-2
Werkvorm:Hoorcolleges met ondersteunend werkcollege en practicum
Toetsvorm:Deeltoets, eindtoets en practicum: alle drie tellen even zwaar voor het eindcijfer.
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
wijzigen?