Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Computationele intelligentie

Website:website met extra informatie
Vakcode:INFOB3CI
Studiepunten:7.5 ECTS
Historie:Dit vak is de opvolger van Inleiding computationele intelligentie (INFOICI). Je kunt maar een van beide vakken voor je examen opvoeren
Periode:periode 4 (week 17 t/m 26, d.w.z. 23-4-2018 t/m 29-6-2018; herkansing week 28)
Timeslot:C
Deelnemers:tot nu toe 1 inschrijvingen
Rooster:De officiële roosters staan ook in Osiris
Docenten:
vormgroeptijdweekzaaldocent
college   di 15.15-17.0017 KBG-ATLAS Dirk Thierens
 
19-25 KBG-ATLAS
do 11.00-12.4517-18 KBG-ATLAS
20 KBG-ATLAS
22 KBG-ATLAS
23 KBG-PANGEA
24-25 KBG-ATLAS
practicum groep 1 di 13.15-15.0018-25 BBG-209
do 9.00-10.4518 ANDRO-C101
20 ANDRO-C101
22-25 ANDRO-C101
groep 2 di 13.15-15.0018-25 BBG-106 CLZ
do 9.00-10.4518 BBG-115 CLZ
20 BBG-115 CLZ
22-25 BBG-115 CLZ
groep 3 di 13.15-15.0018-25 BBG-109 CLZ
do 9.00-10.4518 BBG-175 CLZ
20 BBG-175 CLZ
22-25 BBG-175 CLZ
werkcollege          vacature 3
  
Tentamen:
week: 21do 24-5-20188.30-10.30 uurzaal: EDUC-BETA
week: 26do 28-6-20188.30-10.30 uurzaal: EDUC-GAMMA
week: 28do 12-7-20188.30-10.30 uurzaal: EDUC-BETAaanvullende toets
Nota bene:Er is geen recente vakbeschrijving beschikbaar.
Onderstaande tekst is een oude vakbeschrijving uit collegejaar 2016/2017
Inhoud:Het vak Computationele Intelligentie (CI) biedt, samen met het vak Intelligente Systemen, een verdieping van de kennis die is opgedaan in het vak Kunstmatige Intelligentie. Bij CI ligt de nadruk op een verdieping van de onderwerpen
  • zoekalgoritmen
  • constraint satisfaction algoritmen
  • redeneren met onzekerheid
Literatuur:Kan veranderen!
Stuart Russel & Peter Norvig
Artificial Intelligence: A Modern Approach
Third edition, International edition, Pearson, 2010
ISBN-13: 978-0-13-207148-2
ISBN-10: 0-13-207148-2
Werkvorm:Hoorcolleges met ondersteunend werkcollege en practicum
Toetsvorm:Deeltoets, eindtoets en practicum: alle drie tellen even zwaar voor het eindcijfer.
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
wijzigen?