Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Concurrency

Website:website met extra informatie
Vakcode:INFOB3CC
Studiepunten:7.5 ECTS
Historie:Dit vak is de opvolger van Gedistribueerd programmeren (INFOGDP). Je kunt maar een van beide vakken voor je examen opvoeren
Periode:periode 2 (week 46 t/m 5, d.w.z. 14-11-2016 t/m 3-2-2017; herkansing week 16)
Timeslot:C
Deelnemers:tot nu toe 215 inschrijvingen
Rooster:De officiële roosters staan ook in Osiris
Docenten:Dit is een oud rooster!
vormgroeptijdweekzaaldocent
college   ma 13.15-15.0046-51 RUPPERT-WIT Gerard Tel
 
2-4 RUPPERT-WIT
do 9.00-10.4546-50 KBG-PANGEA
2-4 KBG-PANGEA
do 11.00-12.4551 BBG-175 CLZ
werkcollege groep 1 ma 15.15-17.0046-47 BBG-201 Tom van der Zanden
 
48 DDW-1.22
49 DDW-1.22
50-51 BBG-201
2-4 BBG-201
do 11.00-12.4546-50 ANDRO-C101
2-4 ANDRO-C101
groep 2 ma 15.15-17.0046 BBG-214 #ica
Jan Posthoorn
Yorick Kooij
    
47 BBG-209
48 ANDRO-C101
49 BBG-209
50 BBG-214
51 BBG-209
2-4 BBG-214
do 11.00-12.4546 KBG-PANGEA
47 RUPPERT-D
48 KBG-PANGEA
49 RUPPERT-D
50 KBG-PANGEA
2-4 RUPPERT-D
groep 3 ma 15.15-17.0046 BBG-023 Sander Vanheste
Hugo Hogenbirk
  
47 DDW-1.30
48 DDW-1.30
49 BESTUURS-LIEREGG
50 BBG-023
51 BESTUURS-LIEREGG
2-4 BBG-023
do 11.00-12.4546-49 UNNIK-211
50 BBG-209
2-3 UNNIK-211
4 BBG-209
Nota bene:Er is geen recente vakbeschrijving beschikbaar.
Onderstaande tekst is een oude vakbeschrijving uit collegejaar 2015/2016
Inhoud:Mutual Exclusion, eigenschappen van objecten (Atomiciteit), Shared Memory, Test-and-set versus Compare-and-swap, de Consensus Hierarchie, Stabilisatie, Combinatoriek en kansrekening, Verwachting, Coupon Collectors, Spin Lock, Monitors, Queues, Parallel Sorteren, Scheduling en Load Balancing, Barriers.
Literatuur:Kan veranderen!
Boek: Micheal McCool, Arch D. Robison, James Reinders: Structured parallel Programming. Morgan Kaufmann, ISBN = 978-0-12-415993-8. Dit boek is verkrijgbaar bij de AEs2 boekverkoop.
Aanvullend collegemateriaal op de website.
Werkvorm:Hoorcollege (2x p/w) en Werkcollege (2x p/w). Een praktikum bestaande uit drie opgaven (te maken in C#).
Toetsvorm:Twee deeltoetsen, drie praktikumopdrachten. Je moet minstens 5 hebben als toets- en praktikumgemiddelde. De twee deeltoetsen tellen voor 25% en 25% en het praktikum voor 10, 20, 20% mee in het eindcijfer.
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
Beschrijving:Let op: Lukt inschrijven in Osiris niet, probeer het dan een week later nog eens. Emails over Osiris kan ik niet beantwoorden!

Multicore machines zijn tegenwoordig overal te vinden. Maar hoe kun je de rekenkracht van meerdere cores gebruiken om jouw rekenklus snel te klaren?

In dit vak wordt bekeken, welke ondersteuning computers en programmeertalen bieden voor multithreaded rekenen, er worden algoritmen voor thread-synchronisatie behandeld (zowel de klassieke locking mechanismen als de moderne wachtvrije methoden), en er wordt gekeken naar parallelle algoritmiek. Doel is, dat je uiteindelijk in staat zult zijn om multithreaded applicaties te ontwikkelen.

Gedistribueerde programmas zijn bij uitstek een deelgebied waarin randomisering wordt toegepast. Daarom is in dit vak ook een stuk kansberekening ondergebracht; deze theorie is natuurlijk ook in andere gebieden van de informatica toepasbaar. Het kunnen berekenen en beredeneren van de gevolgen van random gebeurtenissen is een tweede leerdoel van het vak.

wijzigen?