Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Webtechnologie

Website:website met extra informatie
Vakcode:INFOB2WT
Studiepunten:7.5 ECTS
Historie:Dit vak is de opvolger van Internetprogrammeren (INFOINP). Je kunt maar een van beide vakken voor je examen opvoeren
Periode:periode 3 (week 6 t/m 15, d.w.z. 5-2-2018 t/m 13-4-2018; herkansing week 27)
Timeslot:D
Deelnemers:tot nu toe 163 inschrijvingen
Rooster:De officiële roosters staan ook in Osiris
Docenten:
vormgroeptijdweekzaaldocent
college   wo 13.15-15.006-14 KBG-PANGEA Sergey Sosnovsky
 
vr 11.00-12.456 -
7-12 KBG-PANGEA
14 KBG-PANGEA
practicum groep 1 wo 15.15-17.006-14 BBG-161 Sander Vanheste
 
vr 13.15-15.007-8 BBG-001
9 BBG-214
10-12 BBG-001
groep 2 wo 15.15-17.006 DDW-1.22 Michiel van Heusden
 
7-14 ANDRO-C101
vr 13.15-15.007-8 BBG-214
9 BBG-161
10-12 BBG-214
groep 3 wo 15.15-17.006-14 BBG-115 CLZ Rick de Boer
 
vr 13.15-15.006-12 BBG-115 CLZ
groep 4 wo 15.15-17.006-14 BBG-175 CLZ Silvan Eelman
 
vr 13.15-15.006-12 BBG-112 CLZ
werkcollege groep 1        Christopher Ferguson
  
groep 2        Sergey Sosnovsky
 
Tentamen:
week: 11vr 16-3-201813.30-15.30 uurzaal: EDUC-GAMMA
week: 15vr 13-4-20188.30-10.30 uurzaal: EDUC-BETA
week: 27vr 6-7-20188.30-10.30 uurzaal: EDUC-ALFAaanvullende toets
Nota bene:Er is geen recente vakbeschrijving beschikbaar.
Onderstaande tekst is een oude vakbeschrijving uit collegejaar 2015/2016
Inhoud:Het Internet is een van de meest relevante toepassingen van informatica in de wereld. En voor veel mensen in de buitenwereld staat het Internet zelfs gelijk aan de meest zichtbare component daarvan: het World Wide Web. In deze praktische cursus kijken we hoe voor dit specifieke onderdeel van het Internet geprogrammeerd kan worden, op een veilige en werkbare manier, zowel voor de eindgebruiker als voor de programmeur. Het uitgangspunt van dit vak is het http protocol en alles wat daar bovenop gebouwd kan worden.

Daarbij wordt ervaring opgedaan met relevante talen en technologieen, zoals (X)HTML, CSS, JavaScript, PHP en frameworks. Daarnaast wordt ingegaan op de historische context van het WWW en worden de concepten achter en allerlei technische aspecten van het WWW toegelicht. Ook dient de deelnemer zich het bijbehorende jargon eigen te maken.

Literatuur:Kan veranderen!
Dit vak kent geen verplichte literatuur. Het vak is een praktisch vak en de stof beslaat zeer uiteenlopende onderwerpen. Er is geen tekstboek dat naadloos bij deze inhoud aansluit. Daarnaast is de voorkennis van de deelnemers divers. De informatiebehoefte van de deelnemers zal daardoor verschillen. Dat betekent dat het naar eigen behoefte zoeken, bekijken, op waarde schatten, lezen en waar nodig grondig bestuderen van literatuur/achtergrondmateriaal (vaak in de vorm van webpagina's) intrinsiek onderdeel is van dit vak. Tijdens het vak worden echter wel pointers gegeven naar relevante literatuur m.b.t. de diverse onderwerpen. Ook is er een boek dat aanbevolen wordt als je weinig bekend met de materie:

Internet & World Wide Web - How to program
Paul Deitel, Harvey Deitel & Abbey Deitel
5th Edition, International Edition
Pearson, 2012
ISBN: 0273764020

Werkvorm:Het vak bestaat uit een reeks hoorcolleges en een groot practicum (3 opgaven). Tijdens de practicumsessies kan onder begeleiding aan de in te leveren practicumopgaven gewerkt worden. Let op: onderschat het practicum niet! Dat is de hoofdcomponent van het vak. De hoorcolleges dienen ter ondersteuning van het practicum.
Toetsvorm:De ingeleverde practicumopgaven worden beoordeeld. Het behaalde resultaat bepaalt voor 70% het eindresultaat voor het vak. Daarnaast is er een eindtentamen dat voor 30% meetelt in het eindresultaat. Zie de website van het vak voor de details van de cijferregeling.
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
wijzigen?