Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Kunstmatige intelligentie

Website:website met extra informatie
Vakcode:INFOB2KI
Studiepunten:7.5 ECTS
Periode:periode 2 (week 46 t/m 5, d.w.z. 14-11-2016 t/m 3-2-2017; herkansing week 16)
Timeslot:D167
Deelnemers:tot nu toe 220 inschrijvingen
Rooster:De officiële roosters staan ook in Osiris
Docenten:Dit is een oud rooster!
vormgroeptijdweekzaaldocent
college   wo 13.15-15.0046-51 KBG-PANGEA Silja Renooij
 
2-4 KBG-PANGEA
vr 13.15-15.0047-49 KBG-PANGEA
51 KBG-PANGEA
2-4 KBG-PANGEA
practicum groep 1 wo 15.15-17.0046-51 BBG-109 CLZ
2-4 BBG-109 CLZ
groep 2 wo 15.15-17.0046-51 BBG-103 CLZ
2-4 BBG-103 CLZ
groep 3 wo 15.15-17.0046-51 BBG-115 CLZ
2-4 BBG-115 CLZ
groep 4 wo 15.15-17.0046-51 BBG-106 CLZ
2-4 BBG-106 CLZ
groep 5 wo 15.15-17.0046-51 BBG-112 CLZ
2-4 BBG-112 CLZ
werkcollege groep 1 vr 15.15-17.0047-49 BBG-161 Vincent Koops
Thomas Kok
   
51 BBG-161
2-4 BBG-161
groep 2 vr 15.15-17.0047-49 BBG-083 Dirk Thierens
Casper Schouls
  
51 BBG-083
2-4 BBG-083
groep 3 vr 15.15-17.0047-49 BBG-214 Gerben Aalvanger
Daan Knoope
  
51 BBG-214
2-4 BBG-214
Inhoud:

Het college geeft een brede introductie in kunstmatige intelligentie vanuit een applicatie georienteerd perspectief. Dwz. dat we naar complexe systemen (zoals games) zullen kijken en zien welke KI technieken nodig zijn om deze systemen te implementeren. Na afloop van het college heeft de student een goed idee welke KI technieken er zijn en wanneer ze deze toe moet/kan passen.

Het vak heeft een caleidoscopisch karakter, waarbij elk college een introductie op een of meer technieken geeft. Technieken die behandeld zullen worden hebben betrekking op o.a. de volgende onderwerpen: planning, beslissingen maken, strategieen bepalen, redeneren en leren. Een verdere verdieping van deze KI onderwerpen en technieken vindt plaats in de vervolgvakken Intelligente Systemen en Computational Intelligence.

Literatuur:Verplicht:
  • boek: Ian Millington and John Funge, Artificial Intelligence for Games (second edition), Morgan Kaufmann, 2009. (Sinds 2013 uitgegeven door CRC Press/ Taylor & Francis)
  • aanvullende literatuur: aangegeven op website met extra informatie (zie link boven)
  • slides en studiewijzer (op website met extra informatie)
  • complete inhoud van de website met extra informatie
Aanbevolen:
  • boek: Stuart Russell and Peter Norvig, Artificial Intelligence: A modern Approach (third edition), Prentice Hall, 2009. (Dit boek wordt tevens gebruikt bij de verdiepende vakken Intelligente Sytemen en Computationele Intelligentie.)
Werkvorm:Er zal twee keer per week een college zijn, aangevuld met begeleide werkcollege- en practicumsessies.
Toetsvorm:
  • Het vak wordt beoordeeld aan de hand van toetsen en practica; zie website voor nadere details.
  • Wie recht heeft op extra tijd voor de toetsen dient uiterlijk twee weken voor de start van het vak contact op te nemen met de docent. NB de studiecoordinator dient hiervan op de hoogte te zijn.
  • Dit vak wordt gegeven in timeslot D. De keuze voor nog een vak in timeslot D is uitsluitend toegestaan na overleg met de studieadviseur. Anders is die keuze geheel op eigen risico: toetsen kunnen gelijktijdig geroosterd zijn, en je kan er niet vanuit gaan dat dit voor je wordt opgelost!
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
Beschrijving:Voor een uitgebreide beschrijving en week-inhoud kijk op de uitgebreide webpagina van het vak. Het vak is een niveau 2 vak en veronderstelt voorkennis uit eerstejaars Informatica vakken. Voor het practicum zijn programmeervaardigheden vereist; voorkennis van Python is niet vereist.
wijzigen?