Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Human Computer Interaction Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Kunstmatige intelligentie

Te lang geleden voor docent- en roosterinformatie
Website:website met extra informatie
Inhoud:Het college geeft een brede introductie in kunstmatige intelligentie vanuit een applicatie georienteerd perspectief. Dwz. dat we naar complexe systemen (zoals games) zullen kijken en zien welke KI technieken nodig zijn om deze systemen te implementeren. Na afloop van het college heeft de student een goed idee welke KI technieken er zijn en wanneer ze deze toe moet/kan passen. Technieken die behandeld zullen worden zijn o.a. planning, beslissingen maken, strategieen bepalen, redeneren en leren. Een verdere verdieping van deze KI technieken vindt plaats in de vervolgvakken Intelligente Systemen en Computational Intelligence.
Literatuur:Verplicht: Ian Millington and John Funge, Artificial Intelligence for Games (second edition), Morgan Kaufmann, 2009. (Sinds 2013 uitgegeven door CRC Press/ Taylor & Francis)

Aanbevolen: Stuart Russell and Peter Norvig, Artificial Intelligence: A modern Approach (third edition), Prentice Hall, 2009. (Dit boek wordt tevens gebruikt bij de verdiepende vakken Intelligente Sytemen en Computationele Intelligentie.)
Werkvorm:Er zal twee keer per week een college zijn, aangevuld met begeleide werkcollege- en practicumsessies.
Toetsvorm:
  • Het vak wordt beoordeeld aan de hand van toetsen en practica; zie website voor nadere details.
  • Wie recht heeft op extra tijd voor de toetsen dient uiterlijk twee weken voor de start van het vak contact op te nemen met de docent. NB de studiecoordinator dient hiervan op de hoogte te zijn.
  • Dit vak wordt gegeven in timeslot D. De keuze voor nog een vak in timeslot D is uitsluitend toegestaan na overleg met de studieadviseur. Anders is die keuze geheel op eigen risico: toetsen kunnen gelijktijdig geroosterd zijn, en je kan er niet vanuit gaan dat dit voor je wordt opgelost!
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag onvoldoende, maar minstens 4 zijn.
Beschrijving:Voor een uitgebreide beschrijving en week-inhoud kijk op de uitgebreide webpagina van het vak.
wijzigen?