Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Human Computer Interaction Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Game-ontwerp

Website:website met extra informatie
Vakcode:INFOB2GO
Studiepunten:7.5 ECTS
Periode:periode 3 (week 6 t/m 15, d.w.z. 8-2-2021 t/m 16-4-2021; herkansing week 27)
Timeslot:D
Deelnemers:tot nu toe 119 inschrijvingen
Rooster:De officiële roosters staan in MyTimetable
Docenten:
vormgroeptijdweekzaaldocent
college          Sander Bakkes
werkcollege groep 1        Dionysis Alexandridis
groep 2        Ron Vanderfeesten
Nota bene:Er is geen recente vakbeschrijving beschikbaar.
Onderstaande tekst is een oude vakbeschrijving uit collegejaar 2018/2019
Inhoud:The learning outcomes, together with the accompanying teaching method and assessment method, are as follows. Unless stated otherwise, all assessments are made individually per student.

(A)
The student can understand terminology and academic theory on game design and player experience. Specifically, the student has acquired an academic understanding of key concepts in (1) game analysis frameworks such as MDA, (2) player motivation, player types, and player experience modelling, (3) adaptive / personalised game experiences and procedural-content generation, (4) interactive storytelling, (5) open-ended play and interactive playgrounds, and (6) mixed-reality gaming and other novel gaming-interfaces.
-- Expert lectures & Self-study of literature
-- Assessment: Exam

(B)
The student can critically analyse game designs by relating specific game-design decisions to the intended experience of a game.
-- Expert lectures & Self-study of literature
-- Assessment: Exam

(C)
The student can analyse a so-called broken game, and can create a working prototype of a non-broken variation of such a game, using paper prototyping.
-- Practicum
-- Assessment: Evaluation of the ‘Broken game’ practicum assignment
-- Group assignment and assessment

(D)
The student can create a working prototype of an ambient play interface (i.e., a tangible play installation in the actual physical space) via the Makey Makey development kit; relating selected academic concepts to design goals via experimentation and analysis.
-- Practicum
-- Assessment: Evaluation of the ‘Makey Makey’ practicum assignment
-- Group assignment and assessment

(E)
The student can create a working prototype of a digital game (i.e., a mobile / tablet app or a PC / browser game) via software such as Scratch, Construct, or Unity; relating selected academic concepts to design goals via experimentation and analysis.
-- Practicum
-- Assessment: Evaluation of the ‘Healthy Play Better Coping’ practicum assignment
-- Group assignment and assessment

Literatuur:Kan veranderen!
The course builds upon the following literature -- Available from Utrecht University Library (you do not need to buy a book yourself):

I. The Art of Game Design – A Book of Lenses; Second Edition (2015), Jesse Schell
Selected Chapters – Available from Utrecht University Library

II. The Gamification of Learning and Instruction (2012), Karl M. Kapp.
Selected Chapters – Available from Utrecht University Library

III. Various academic papers
Provided by the course instructor

Werkvorm:Expert lectures & Self-study of literature (Exam), and three Practicum assignments (Practicum evaluation).
Toetsvorm:Exam
-- Individual assessment: Multiple-choice exam focused on academic theory and concepts
-- 50% of final grade
-- Minimum exam grade to pass the course: 5.5

Practicum assignments
-- Group assessment: Three hands-on game design assignments
-- 50% of final grade
-- Specifically:
--– Assignment 1: 10% of final grade
--– Assignment 2: 20% of final grade
--– Assignment 3: 20% of final grade
-- Minimum practicum grade to pass the course: 5.5

Ad 1 Er geldt puntenaftrek bij te laat inleveren van de practicum opdrachten: binnen 12 uur na de deadline 1 punt aftrek, binnen 24 uur 2 punten aftrek, binnen 48 uur 3 punten aftrek. Meer dan 48 uur te laat voor een opdracht resulteert in een beoordeling van ‘1.0’ voor de opdracht.

Ad 2 Zowel het examen, als het gewogen gemiddelde van de practicum opdrachten moeten ten minste een 5.5 zijn om te slagen voor het vak.

Ad 3 Voor een eventuele aanvullende toets (herkansing examen) geldt een inspanningsverplichting van minimaal een 4.0 voor het eerste examen.

Ad 4 Voor een eventuele aanvullende opdracht (herkansing practicum) geldt een inspanningsverplichting van een gewogen gemiddelde van 4.0 voor de practicum opdrachten, alsmede aantoonbare actieve deelname aan het practicum.

Ad 5 In het geval van groep evaluatie mogen groepsleden naar eigen inzicht het toegewezen cijfer verdelen over de groepsgenoten. Dit wordt verder beschreven op BlackBoard.

Ad 6 Groepen geven tijdig door als een student is gestopt met het vak.

Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
Beschrijving:For more information please see Blackboard.
wijzigen?