Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Human Computer Interaction Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Informatiekunde introductieproject

Vakcode:INFOB1PROJ
Studiepunten:7.5 ECTS
Periode:periode 4 (week 17 t/m 26, d.w.z. 26-4-2021 t/m 2-7-2021; herkansing week 28)
Timeslot:D
Deelnemers:tot nu toe 0 inschrijvingen
Rooster:De officiële roosters staan in MyTimetable
Docenten:
vormgroeptijdweekzaaldocent
coordinatie          Peter van Kranenburg
werkcollege groep 1        Metehan Doyran
groep 2        Christine Bauer
groep 3        Gizem Sogancioglu
groep 4        Xixi Lu
groep 5        Jens Gulden
groep 6        #ITMU
groep 7        Anouk Neerincx
groep 8        #ica
Nota bene:Er is geen recente vakbeschrijving beschikbaar.
Onderstaande tekst is een oude vakbeschrijving uit collegejaar 2017/2018
Inhoud:

"Ontwerp een informatie- en communicatiesysteem waarmee een bijdrage wordt geleverd aan een maatschappelijke behoefte, en werk dit ontwerp uit tot een overtuigend hi-fi prototype."

Een informatie- en communicatiesysteem kan van alles zijn. De meest voor-de-hand-liggende vormen zijn een interactieve website, een app, of een standalone applicatie, zolang het maar op bestaande hardware kan draaien. Met ‘een overtuigend hi-fi prototype’ bedoelen we een prototype dat een potentiële investeerder overtuigt geld te steken in verdere ontwikkeling en marketing van het product.

In het introductieproject bouw je voort op kennis en vaardigheden die je hebt opgedaan in de vakken van het eerste jaar: Mens, Maatschappij & ICT, Datamodelleren, Mobiel Programmeren, Informatie-Uitwisseling, Organisaties en ICT, Ontwerp van Interactieve Systemen en Informatie- systemen. In het introductieproject breid je je kennis uit en verdiep of verbreed je je vaardigheden. De student zet in het project ook de volgende stappen in de ontwikkeling van de voor een informatiekundige benodigde communicatieve, reflectieve, samenwerkings- en managementvaardigheden.

Leerdoelen

Na afloop van dit vak heb je geleerd:

 • gezamenlijk een ontwerpproces te doorlopen van probleemanalyse tot en met implementa- tie van een prototype;
 • onderzoek te doen naar een bepaalde maatschappelijke behoefte;
 • hiaten in je kennis en vaardigheden te signaleren en daar zelf iets aan te doen (leren leren);
 • samen te werken in een team;
 • je product overtuigend te communiceren naar derden;
 • je werkproces inzichtelijk te maken voor anderen.
In dit vak leer je in teamverband een informatie- en communicatiesysteem te ontwerpen dat voorziet in een bepaalde (maatschappelijke) behoefte. Daarbij doorloop je het gehele traject van probleemanalyse tot prototype-ontwikkeling.

Niveau en plaats in het curriculum

Dit vak is een verplicht vak voor alle studenten in de major informatiekunde. Het is een zogeheten contextvak. Dat betekent dat niet zozeer inhoudelijke kennis centraal staat (zoals dat bij MMI en IMP het geval was), maar dat de toepassing van deze kennis vanuit een concrete context centraal staat.

Voorkennis

We verwachten dat je de kennis van de overige eerstejaarsvakken beheerst en kunt toepassen.

Literatuur:Kan veranderen!
zie literatuur op de website
Werkvorm:
 • Hoorcollege, plenaire presentaties
 • Twee teambijeenkomsten per week, een met coach en een zonder
 • Projectwerk in een team
 • Zelfwerkzaamheid
Toetsvorm:In principe krijgt iedereen in het team hetzelfde cijfer, tenzij er gegronde redenen zijn om daar vanaf te wijken. Het cijfer wordt bepaald op basis van:
 • Deliverables: rapport, prototype en presentaties
 • Inzet, samenwerkings- en managementvaardigheden
 • Reflectie
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
wijzigen?