Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Gametechnologie introductieproject

Website:website met extra informatie
Vakcode:INFOB1PGT
Studiepunten:7.5 ECTS
Periode:periode 2 (week 46 t/m 5, d.w.z. 14-11-2016 t/m 3-2-2017; herkansing week 16)
Timeslot:A
Deelnemers:tot nu toe 107 inschrijvingen
Rooster:De officiële roosters staan ook in Osiris
Docenten:Dit is een oud rooster!
vormgroeptijdweekzaaldocent
college   wo 9.00-10.4546-50 RUPPERT-040
51 BBG-061
BBG-201
wo 9.00-12.454 BBG-165
BBG-201
wo 11.00-12.4551 KBG-ATLAS
RUPPERT-PAARS
wo 11.15-13.005 KBG-PANGEA
coordinatie          Paul Bergervoet
Bas de Kan
  
werkcollege groep 1 wo 11.00-12.4546-48 BBG-075 Amir Vaxman
 
50 BBG-075
3-5 BBG-075
groep 2        Maarten Löffler
 
groep 3        Roland Geraerts
 
groep 4        Egon van den Broek
 
groep 5        Wolfgang Hürst
 
groep 6 wo 11.00-12.4546-50 BBG-077 Paul Bergervoet
 
2-5 BBG-077
groep 7        Dimitrios Bountouridis
 
groep 8 wo 11.00-12.4546-50 BBG-385 Ron Vanderfeesten
  
2-3 BBG-385
5 BBG-385
Inhoud:Het introductieproject gametechnologie is specifiek bedoeld voor eerstejaars studenten die het bachelor programma gametechnolgie volgen. Tijdens dit project wordt er een game ontwikkeld in een team van ongeveer 5 studenten. Van deelnemers wordt verwacht dat ze het vak gameprogrammeren hebben gevolgd en kunnen programmeren in C# en XNA.

Het project is gericht op eerstejaars studenten, aan het begin van hun opleiding, en bereidt hen voor de vakken die nog zullen volgen. Het project is daarom niet geschikt voor ouderejaars studenten. Wil je als ouderejaars desondanks meedoen aan het project, dan moet je voor aanvang door middel van zelfstudie je kennis van o.a. C# en XNA op het vereiste niveau brengen.

Nadere informatie over het project kan gevonden worden op de website: http://www.cs.uu.nl/docs/vakken/b1pgt/

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR OUDEREJAARS STUDENTEN DIE VAN PLAN ZIJN DEZE CURSUS TE VOLGEN:
  1. Het project is niet geschikt voor ouderejaars
  2. Als je het vak 'Wiskundige technieken in de informatica' hebt gehaald, dan kan je dat niet samen met het Introductieproject opnemen in je major:
    OER 2010, art 8.1.2: Voor studenten die voor 1 september 2010 waren ingeschreven geldt, in afwijking van het in art. 3.5 lid 1 bepaalde, dat Wiskundige technieken in de informatica, dat tot en met het studiejaar 2009/2010 werd aangeboden, mag worden opgenomen in de major in plaats van Introduktieproject informatica of Introduktieproject gametechnologie.
Werkvorm:Elke projectgroep bestaat uit ongeveer 5 studenten uit dezelfde tutorgroep. Eventuele ouderejaars studenten worden verdeeld over de verschillende groepen. De belangrijkste werkvorm is zelfwerkzaamheid van het team.

Het team krijgt daarnaast ondersteuning door middel van
  • regelmatige projectbijeenkomsten met de begeleider
  • enkele hoorcolleges
  • consults met experts
Het team zal het resultaat tonen bij een afsluitend symposium.
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
wijzigen?