Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Human Computer Interaction Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Mobiel programmeren

Website:website met extra informatie
Vakcode:INFOB1MOP
Studiepunten:7.5 ECTS
Periode:periode 2 (week 46 t/m 5, d.w.z. 12-11-2018 t/m 1-2-2019; herkansing week 16)
Timeslot:D
Deelnemers:tot nu toe 222 inschrijvingen
Rooster:De officiële roosters staan ook in Osiris
Docenten:
vormgroeptijdweekzaaldocent
college   wo 13.15-15.0046-51 KBG-PANGEA Jurriaan Hage
2-4 KBG-PANGEA
vr 11.00-12.4547-50 KBG-PANGEA
2-4 KBG-PANGEA
practicum groep 1 wo 15.15-17.0046-51 BBG-001 studentassistent JB
2-5 BBG-001
vr 13.15-15.0047-50 BBG-201
2-4 BBG-201
groep 2 wo 15.15-17.0046-51 BBG-201 studentassistent VS
studentassistent YZ
2-5 BBG-201
vr 13.15-15.0047-50 BBG-214
2-4 BBG-214
groep 3 wo 15.15-17.0047-51 DDW-1.03 studentassistent CP
studentassistent ER
DDW-1.05
2-5 DDW-1.03
DDW-1.05
vr 13.15-15.0047-50 BBG-001
2-4 BBG-001
werkcollege          Victor Cacciari Miraldo
groep 1 vr 9.00-10.4548 BBG-161
50 BBG-161
3-4 BBG-161
groep 2 vr 9.00-10.4548 BBG-214
50 BBG-214
3-4 BBG-214
groep 3 vr 9.00-10.4548 BBG-201
50 BBG-201
3-4 BBG-201
Inhoud:In dit vak leer je programmeren in C# en we doen dit door middel van maken van apps voor het Android platform. De concrete leerdoelen van het vak zijn:
  • onderdelen van C# programma's kunnen classificeren
  • leren hanteren van object-georiĆ«nteerde terminologie
  • implementeren van (eenvoudige) interacties met de gebruiker
  • grafische uitvoer kunnen presenteren in een eigen view
  • implementeren acquisitie van data van gebruiker en sensoren
  • data opslaan in lijst of array
  • modelleren van informatie in een (eenvoudige) datastructuur in C#
  • implementeren C# methodes met parameters en resultaat
  • analyses uitvoeren op verzamelingen data en grafisch presenteren
  • fouten in methoden kunnen herkennen en verbeteren
Literatuur:Een dictaat van de hand van Jeroen Fokker. Deze is te verkrijgen in geprinte vorm via de studievereniging(en). Een electronische versie staat op de vak-website. Dictaten van de afgelopen twee jaar kunnen nog worden gebruikt. Verschillen tussen de versies zijn minimaal.
Werkvorm:Wekelijks twee hoorcolleges en twee praktikumbijeenkomsten. Vier maal een werkcollegebijeenkomst. Het schema op de vak-website geeft de details over wat er wanneer aan bod komt.
Toetsvorm:Er zijn vijf deelcijfers te behalen: twee toetscijfers T1 (midterm) en T2 (final) en drie practicumcijfers P1, P2 en P3.

Studenten die staan ingeschreven aan het einde van het vak krijgen als volgt een cijfer toebedeeld: als er geen enkel deelcijfer is, ontvangt de student de score ND (Niet Deelgenomen). Studenten die niet aan alle onderdelen hebben deelgenomen ontvangen of een AANV (Aanvullend) of een NVD (Niet VoltooiD), zoals hieronder wordt uitgelegd.

We berekenen nu eerst het tentamengemiddelde T = 0,5*T1+0,5*T2, met een maximum van 10,0, en evenzo het practicumgemiddelde P = 0,2*P1 + 0,4*p2 + 0,4 * P3, weer met een maximum van 10,0. Dan bepalen we A = 0,5*T + 0,5 * P (en ronden niet af).

Alleen studenten die aan alle onderdelen hebben deelgenomen kunnen direct het vak halen. Voor deze studenten geldt: als P>=5,0, T>=5,0 en A>=5,5, dan is E = A en heb je het vak gehaald. Als 4,0 <= A < 5,5, dan is E = AANV. Anders is E = NVD.

Voor studenten die niet aan alle onderdelen hebben deelgenomen, maar wel aan minstens eentje: als 4,0 <= A < 5,5 en je mist hoogstens 1 toetscijfer en hoogstens 1 practicumcijfer, dan is E = AANV. Anders is E = NVD.

Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Alleen studenten met E = AANV mogen meedoen aan de aanvullende toetsing. Je kunt maximaal 1 tentamencijfer en maximaal 1 practicumcijfer verbeteren. Wat je precies dient te doen, is individueel bepaald en hoor je van de docent, nadat het vak is afgelopen en alle cijfers bekend zijn.
wijzigen?