Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Logica voor informatica

Website:website met extra informatie
Vakcode:INFOB1LI
Studiepunten:7.5 ECTS
Periode:periode 2 (week 46 t/m 5, d.w.z. 13-11-2017 t/m 2-2-2018; herkansing week 16)
Timeslot:D
Deelnemers:tot nu toe 237 inschrijvingen
Rooster:De officiële roosters staan ook in Osiris
Docenten:Dit is een oud rooster!
vormgroeptijdweekzaaldocent
college   wo 15.15-17.0046-51 KBG-COSMOS Mehdi Dastani
2-4 KBG-COSMOS
vr 13.15-15.0047-50 KBG-COSMOS
2-4 KBG-COSMOS
werkcollege groep 1 wo 13.15-15.0047-51 BBG-201 Nina Rosa
studentassistent YD
2-4 BBG-201
vr 11.00-12.4547-50 BBG-214
2-4 BBG-214
groep 2 wo 13.15-15.0047-51 BBG-214 Davide Dell'Anna
studentassistent DO
2-4 BBG-214
vr 11.00-12.4547-50 BBG-205
2-4 BBG-205
groep 3 wo 13.15-15.0047-51 BBG-161 studentassistent LK
2-4 BBG-161
vr 11.00-12.4547-48 BBG-165
49 BBG-065
50 BBG-165
2-4 BBG-165
groep 4 wo 13.15-15.0047-51 BBG-209 studentassistent MH
2-4 BBG-209
vr 11.00-12.4547-50 BBG-001
2-4 BBG-001
Tentamen:
week: 16do 18-4-201911.00-13.00 uurzaal: EDUC-BETAaanvullende toets
Inhoud:Logica wordt veelal gezien als de grondslag voor wetenschap. Het onderzoekt de regels voor de geldige manieren van redeneren. Redeneren is het proces waarmee uit een aantal beweringen, argumenten of feiten conclusies worden getrokken. Logica heeft veel raakvlakken met informatica. Verschillende deelgebieden binnen informatica, zoals databases, software systemen, kunstmatige intelligentie, theoretische informatica, games en simulaties maken gebruik van logische tools, methoden en technieken. Bijvoorbeeld, logische verificatie tools worden ingezet om software systemen te analyseren en op correctheid te controleren. Logische bewijstechnieken worden gebruikt om over informatie te redeneren en er juiste conclusies uit te trekken. Logische methoden maken het mogelijk om intelligente virtuele karakters voor computer games en simulaties te specificeren, te modelleren en te ontwikkelen. Het vak Logica voor Informatica is een introductie tot logica en speciaal ontworpen voor informatica studenten. Het belangrijkste leerdoel van dit vak is het kennismaken met de fundamentele (basis) concepten uit de verzamelingenleer, propositie- en predicatenlogica en de toepassing van logica om de correctheid van computer programma's te bewijzen. In het bijzonder, de student leert 1) met verzamelingen te werken en simpele eigenschappen ervan te bewijzen, 2) informatie in de talen van de propositie- en predicatenlogica uit te drukken en daarmee te redeneren, 3) verschillende technieken en bewijssystemen in propositie- en predicatenlogica te beheersen en ermee te werken, 4) logica toe te passen om eigenschappen van computer programma's te bewijzen.
Literatuur:De literatuur bestaat uit een dictaat (Logica voor Alpha's en Informatici) dat bij de studentenbalie te koop zal zijn.
Werkvorm:Het vak wordt verzorgt in de vorm van hoorcolleges (2 keer per week) en werkcolleges (2 keer per week). Studenten krijgen wekelijks opdrachten waarvan sommige op de werkcolleges besproken worden. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de opdrachten voor de werkcolleges gemaakt worden zodat de problemen tijdens de werkcolleges kunnen worden besproken.
Toetsvorm:Er zijn 2 deeltentamens en 7 minitoetsen. Het eindcijfer wordt bepaald door het gemiddelde cijfer van de twee deeltentamens (80% van het eindcijfer) en het gemiddelde cijfer van 6 minitoetsen met de hoogste cijfers (20% van het eindcijfer). Het niet deelnemen aan een onderdeel (een deeltentamen of een minitoets) wordt beoordeeld met een nul. Het eindcijfer wordt dus bepaald volgens de volgende formule: Eindcijfer = 0.8*((Deel1+Deel2)/2) + 0.2*((Mini1+Mini2+Mini3+Mini4+Mini5+Mini6)/6) waar Mini1, ..., Mini6 de minitoetsen met de hoogste cijfers zijn.
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag een onafgeronde 4 of een 5 zijn.
Beschrijving:--
wijzigen?