Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Logica voor informatica

Website:website met extra informatie
Vakcode:INFOB1LI
Studiepunten:7.5 ECTS
Periode:periode 2 (week 46 t/m 5, d.w.z. 14-11-2016 t/m 3-2-2017; herkansing week 16)
Timeslot:D
Deelnemers:tot nu toe 248 inschrijvingen
Rooster:De officiële roosters staan ook in Osiris
Docenten:Dit is een oud rooster!
vormgroeptijdweekzaaldocent
college   wo 15.15-17.0046 EDUC-THEATRON Mehdi Dastani
 
47-51 EDUC-MEGARON
2-4 EDUC-MEGARON
vr 13.15-15.0047-50 EDUC-MEGARON
2-4 EDUC-MEGARON
werkcollege groep 1 wo 13.15-15.0047-51 BBG-061 Gerard Vreeswijk
 
2-4 BBG-061
vr 11.00-12.4547-50 BBG-161
2-4 BBG-161
groep 2 wo 13.15-15.0047-51 BBG-023 Ioannis Nemparis
Niek Mulleners
   
2-4 BBG-023
vr 11.00-12.4547-50 BBG-083
2-4 BBG-083
groep 3 wo 13.15-15.0047-51 BBG-083 Mandy Filet
Steven Luiten
  
2-4 BBG-083
vr 11.00-12.4547 BBG-214
48-50 BBG-061
2-4 BBG-061
groep 4 wo 13.15-15.0047-51 BBG-161 Sylke Gosen
 
2-4 BBG-161
vr 11.00-12.4547 BBG-061
48-50 BBG-214
2-4 BBG-214
Inhoud:Logica wordt veelal gezien als de grondslag voor wetenschap. Het onderzoekt de regels voor de geldige manieren van redeneren. Redeneren is het proces waarmee uit een aantal beweringen, argumenten of feiten conclusies worden getrokken. Logica heeft veel raakvlakken met informatica. Verschillende deelgebieden binnen informatica, zoals databases, software systemen, kunstmatige intelligentie, theoretische informatica, games en simulaties maken gebruik van logische tools, methoden en technieken. Bijvoorbeeld, logische verificatie tools worden ingezet om software systemen te analyseren en op correctheid te controleren. Logische bewijstechnieken worden gebruikt om over informatie te redeneren en er juiste conclusies uit te trekken. Logische methoden maken het mogelijk om intelligente virtuele karakters voor computer games en simulaties te specificeren, te modelleren en te ontwikkelen. Het vak Logica voor Informatica is een introductie tot logica en speciaal ontworpen voor informatica studenten. Het belangrijkste leerdoel van dit vak is het kennismaken met de fundamentele (basis) concepten uit de verzamelingenleer, propositie- en predicatenlogica en de toepassing van logica om de correctheid van computer programma's te bewijzen. In het bijzonder, de student leert 1) met verzamelingen te werken en simpele eigenschappen ervan te bewijzen, 2) informatie in de talen van de propositie- en predicatenlogica uit te drukken en daarmee te redeneren, 3) verschillende technieken en bewijssystemen in propositie- en predicatenlogica te beheersen en ermee te werken, 4) logica toe te passen om eigenschappen van computer programma's te bewijzen.
Literatuur:De literatuur bestaat uit een dictaat (Logica voor Alpha's en Informatici) dat bij de studentenbalie te koop zal zijn.
Werkvorm:Het vak wordt verzorgt in de vorm van hoorcolleges (2 keer per week) en werkcolleges (2 keer per week). Studenten krijgen wekelijks opdrachten waarvan sommige op de werkcolleges besproken worden. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de opdrachten voor de werkcolleges gemaakt worden zodat de problemen tijdens de werkcolleges kunnen worden besproken.
Toetsvorm:Er zijn twee deeltentamens. Het eindcijfer wordt bepaald door het gemiddelde cijfer van de twee deeltentamens (90% van het eindcijfer) en de cijfer voor de werkcollege opdrachten (10% van het eindcijfer).
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
Beschrijving:--
wijzigen?