Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Human Computer Interaction Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Logica voor informatica

Website:website met extra informatie
Vakcode:INFOB1LI
Studiepunten:7.5 ECTS
Periode:periode 2 (week 46 t/m 5, d.w.z. 11-11-2019 t/m 31-1-2020; herkansing week 16)
Timeslot:C
Deelnemers:zie Osiris Docent
Rooster:De officiële roosters staan in Osiris
Docenten:
vormgroeptijdweekzaaldocent
college          Wouter Swierstra
werkcollege groep 1        Vedran Kasalica
Annemieke Boomkamp
groep 2        Dragan Doder
Bas Nijmeijer
groep 3        Beau Mahler
Stef Velzel
groep 4        Maarten Burger
Tim Schagen
Inhoud:

Logica wordt veelal gezien als de grondslag voor wetenschap. Het onderzoekt de regels voor de geldige manieren van redeneren. Redeneren is het proces waarmee uit een aantal beweringen, argumenten of feiten conclusies worden getrokken. Logica heeft veel raakvlakken met informatica. Verschillende deelgebieden binnen informatica, zoals databases, software systemen, kunstmatige intelligentie, theoretische informatica, games en simulaties maken gebruik van logica.

Het vak Logica voor Informatica is een introductie tot logica en speciaal ontworpen voor informatica studenten. Het belangrijkste leerdoel van dit vak is het kennismaken met de fundamentele (basis) concepten uit de verzamelingenleer, propositie- en predicatenlogica en de toepassing van logica om de correctheid van computer programma's te bewijzen. In het bijzonder, leren we

  • met verzamelingen te werken en simpele eigenschappen ervan te bewijzen
  • informatie in de talen van de propositie- en predicatenlogica uit te drukken en daarmee te redeneren
  • verschillende technieken en bewijssystemen in propositie- en predicatenlogica te beheersen en ermee te werken.
  • inductie over de natuurlijke getallen en rijkere datastructuren

Literatuur:

De literatuur bestaat uit het boek "Modelling Computing Systems: Mathematics for Computer Science" van Faron Moller en Georg Struth.

Een digitale versie van dit boek is gratis verkrijgbaar via de bibliotheek van de universiteit.

Werkvorm:

Het vak wordt verzorgt in de vorm van hoorcolleges (2 keer per week) en werkcolleges (2 keer per week). Studenten krijgen wekelijks opdrachten waarvan sommige op de werkcolleges besproken worden. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de opdrachten voor de werkcolleges gemaakt worden zodat de problemen tijdens de werkcolleges kunnen worden besproken.

Toetsvorm:

Er zijn 2 deeltentamens en 7 minitoetsen. Het eindcijfer wordt bepaald door het gemiddelde cijfer van de twee deeltentamens (80% van het eindcijfer) en het gemiddelde cijfer van 6 minitoetsen met de hoogste cijfers (20% van het eindcijfer). Het niet deelnemen aan een onderdeel (een deeltentamen of een minitoets) wordt beoordeeld met een nul. Het eindcijfer wordt dus bepaald volgens de volgende formule:

Eindcijfer = 0.8*((Deel1+Deel2)/2) + 0.2*((Mini1+Mini2+Mini3+Mini4+Mini5+Mini6)/6)

waar Mini1, ..., Mini6 de minitoetsen met de hoogste cijfers zijn.

Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke eindcijfer minstens een 4 zijn.
Beschrijving:--
wijzigen?