Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Informatieuitwisseling

Website:website met extra informatie
Vakcode:INFOB1IUW
Studiepunten:7.5 ECTS
Periode:periode 2 (week 46 t/m 5, d.w.z. 14-11-2016 t/m 3-2-2017; herkansing week 16)
Timeslot:B
Deelnemers:tot nu toe 180 inschrijvingen
Rooster:De officiële roosters staan ook in Osiris
Docenten:Dit is een oud rooster!
vormgroeptijdweekzaaldocent
college   di 9.00-10.4546-50 RUPPERT-WIT Robbert-Jan Beun
Christof van Nimwegen
   
2-4 RUPPERT-WIT
do 13.15-15.0046-51 EDUC-MEGARON
2-4 EDUC-MEGARON
werkcollege          #ica
  
groep 1 di 11.00-12.4546-50 BBG-209 Tessa Kruiger
 
2 KBG-COSMOS
3-4 BBG-209
do 15.15-17.0046-51 BBG-061
2-4 BBG-061
groep 2 di 11.00-12.4546-49 BBG-214 Guus de Jonge
 
50 BBG-165
2 BBG-165
3-4 KBG-COSMOS
do 15.15-17.0046-51 BBG-023
2-4 BBG-023
groep 3 di 11.00-12.4546-50 BBG-023 Emiel van Rijn
 
2-3 BBG-023
4 BBG-001
do 15.15-17.0046-51 BBG-001
2-4 BBG-001
groep 4 di 11.00-12.4546 BESTUURS-LIEREGG Tijmen de Graaf
 
47-48 RUPPERT-119
49 RUPPERT-ROOD
50 DDW-1.30
51 BBG-209
2-4 RUPPERT-ROOD
do 15.15-17.0046-47 RUPPERT-042
48-49 DDW-1.22
50 RUPPERT-042
51 DDW-1.22
2-4 DDW-1.22
Inhoud: Doel: Het verkrijgen van inzicht in de basisbegrippen, -structuren en -interactieprotocollen die een rol spelen in de informatieuitwisseling tussen menselijke systemen en computersystemen.

Achtergrond: In dit vak wordt onze huidige informatiemaatschappij beschouwd als een netwerk van menselijke systemen en computersystemen die met elkaar informatie uitwisselen. Drie vakgebieden worden met elkaar in verband gebracht: menselijke communicatie, mens-computer communicatie en computercommunicatie. Mensen communiceren onderling al dan niet via computersystemen – denk aan een alledaags gesprek en het gebruik van social media. Maar mensen communiceren ook via gebruikersinterfaces met computers – we spreken dan over mens-computer interactie. En tot slot communiceren computers ook onderling in netwerken van verschillende computersystemen. In dit vak zullen we deze verschillende vormen van informatieuitwisseling bestuderen en ingaan op de overeenkomsten en verschillen.

Specifieke onderwerpen: Communicatienetwerken en -protocollen, gelaagdheid van communicatie, beveiliging, medium en modaliteit, symbolen, verbale en non-verbale communicatie, dialogen, argumentatie, groepscommunicatie, social media.

Vaardigheden: Webdesign, toepassing basisprincipes van communicatie

Overgangsregeling: Dit vak komt in de plaats van het vroegere vak Webdesign.
Ouderejaars Informatiekunde die eerder het vak Webdesign deden mogen Informatie-uitwisseling eventueel in hun profileringsruimte opvoeren, maar niet als ze ook al Computerarchitectuur&Netwerken en/of Cognitie&Communicatie hebben gedaan. Het nieuwe vak heeft namelijk overlap met WD en met NW en met CC. Heb je twee van deze vakken gedaan dan is de overlap te groot om IUW nog te mogen opvoeren in de profileringsruimte.
Studenten Informatica mogen dit vak niet opvoeren als ze ook het vak Webtechnologie doen. Bekijk ook de OER voor de exacte regelingen.
Literatuur:- Cowley, J. (2013) Communications and Networking: an Introduction. London: Springer-Verlag. (2de editie)
- Extra artikelen
Toetsvorm:eindcijfer = 0.6*tentamencijfer + 0.4*practicumcijfer
tentamencijfer = (tussentoets + eindtoets)/2
practicumcijfer = 0.25*opdracht_webskills + 0.75*opdracht_trust
Zowel het practicumcijfer als het tentamencijfer dienen een voldoende te zijn (dus beide >=5.5)
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
wijzigen?