Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Human Computer Interaction Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Informatieuitwisseling

Website:website met extra informatie
Vakcode:INFOB1IUW
Studiepunten:7.5 ECTS
Periode:periode 2 (week 46 t/m 5, d.w.z. 11-11-2019 t/m 31-1-2020; herkansing week 16)
Timeslot:B
Deelnemers:zie Osiris Docent
Rooster:De officiële roosters staan in Osiris
Docenten:
vormgroeptijdweekzaaldocent
college          Christof van Nimwegen
Robbert-Jan Beun
Peter van Kranenburg
werkcollege groep 1        Peter van Kranenburg
Alexander Jacobs
groep 2        Emiel van Rijn
Matthijs Ham
groep 3        Tim Smit
Yentl van Dop
Nota bene:Er is geen recente vakbeschrijving beschikbaar.
Onderstaande tekst is een oude vakbeschrijving uit collegejaar 2018/2019
Inhoud: Doel: Het verkrijgen van inzicht in de basisbegrippen, -structuren en -interactieprotocollen die een rol spelen in de informatieuitwisseling tussen menselijke systemen en computersystemen.

Achtergrond: In dit vak wordt onze huidige informatiemaatschappij beschouwd als een netwerk van menselijke systemen en computersystemen die met elkaar informatie uitwisselen. Drie vakgebieden worden met elkaar in verband gebracht: menselijke communicatie, mens-computer communicatie en computercommunicatie. Mensen communiceren onderling al dan niet via computersystemen – denk aan een alledaags gesprek en het gebruik van social media. Maar mensen communiceren ook via gebruikersinterfaces met computers – we spreken dan over mens-computer interactie. En tot slot communiceren computers ook onderling in netwerken van verschillende computersystemen. In dit vak zullen we deze verschillende vormen van informatieuitwisseling bestuderen en ingaan op de overeenkomsten en verschillen.

Specifieke onderwerpen: Communicatienetwerken en -protocollen, gelaagdheid van communicatie, beveiliging, medium en modaliteit, symbolen, verbale en non-verbale communicatie, dialogen, argumentatie, groepscommunicatie, social media.

Vaardigheden: Webdesign, toepassing basisprincipes van communicatie

Overgangsregeling: Dit vak komt in de plaats van het vroegere vak Webdesign.
Ouderejaars Informatiekunde die eerder het vak Webdesign deden mogen Informatie-uitwisseling eventueel in hun profileringsruimte opvoeren, maar niet als ze ook al Computerarchitectuur&Netwerken en/of Cognitie&Communicatie hebben gedaan. Het nieuwe vak heeft namelijk overlap met WD en met NW en met CC. Heb je twee van deze vakken gedaan dan is de overlap te groot om IUW nog te mogen opvoeren in de profileringsruimte.
Studenten Informatica mogen dit vak niet opvoeren als ze ook het vak Webtechnologie doen. Bekijk ook de OER voor de exacte regelingen.
Literatuur:Kan veranderen!
- Cowley, J. (2013) Communications and Networking: an Introduction. London: Springer-Verlag. (2de editie)
- Extra artikelen
Toetsvorm:eindcijfer = 0.5*tentamencijfer + 0.5*practicumcijfer
tentamencijfer = (0.6*tussentoets + 0.4*eindtoets)/2
practicumcijfer = 0.25*opdracht_webskills + 0.75*opdracht_trust
Zowel het practicumcijfer als het tentamencijfer dienen een voldoende te zijn (dus beide >=5.5)
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
wijzigen?