Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Human Computer Interaction Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Informatiesystemen

Website:website met extra informatie
Vakcode:INFOB1ISY
Studiepunten:7.5 ECTS
Periode:periode 4 (week 17 t/m 26, d.w.z. 22-4-2019 t/m 28-6-2019; herkansing week 28)
Timeslot:C
Deelnemers:tot nu toe 200 inschrijvingen
Rooster:De officiële roosters staan ook in Osiris
Docenten:
vormgroeptijdweekzaaldocent
college   ma 13.15-15.0018-21 RUPPERT-040 Jan Martijn van der Werf
#ica
22-23 KBG-COSMOS
25 RUPPERT-040
di 13.15-15.0017 RUPPERT-040
18 KBG-PANGEA
19-25 RUPPERT-040
do 9.00-10.4517-19 RUPPERT-040
21 KBG-COSMOS
23 EDUC-THEATRON
24 KBG-COSMOS
25 EDUC-THEATRON
werkcollege groep 1 ma 15.15-17.0018-23 BBG-112 Siamak Farshidi
studentassistent DV
studentassistent RB
BBG-219
18 BESTUURS-LIEREGG
19 BBG-079
20-23 BBG-219
25 BBG-112
BBG-219
BBG-219
di 15.15-17.0017-18 BBG-061
17 BBG-065
17-25 BBG-308
18-19 BBG-079
19 BBG-065
20 BBG-109
MIN-2.07
21-24 BBG-065
21 BBG-079
22-25 BBG-061
25 BBG-106
groep 2 ma 15.15-17.0018-23 BBG-214 Vedran Kasalica
studentassistent MK
studentassistent MB
studentassistent ES
25 BBG-214
di 15.15-17.0017-25 BBG-209
groep 3 ma 15.15-17.0018-23 BBG-223 studentassistent JB
studentassistent LD
studentassistent IW
25 BBG-223
di 15.15-17.0017-25 BBG-209
groep 4 ma 15.15-17.0020 BBG-061
21 BBG-165
22 BBG-079
23 BBG-083
25 BBG-079
di 15.15-17.0019 BBG-061
20-21 BBG-401
22-23 BBG-061
24 BBG-061
25 BBG-061
groep 5 ma 15.15-17.0019-20 BBG-169
21-23 BBG-169
25 BBG-169
di 15.15-17.0018-25 BBG-219
groep 6 ma 15.15-17.0019-22 BBG-169
23 BBG-169
25 BBG-169
di 15.15-17.0018-25 BBG-214
Inhoud:

Informatiesystemen zijn niet weg te denken uit onze maatschappij: ze dienen de mens in haar behoefte naar informatie. Een belangrijk onderdeel van informatie is de stroom van informatie: op het juiste moment is op de juiste plaats de juiste informatie nodig. Een informatiesysteem helpt hierin.

In dit vak gaan we in op hoe we de informatiestromen binnen een organisatie of systeem kunnen modelleren en analyseren.
Je leert in dit vak:

 • Grondslagen van procesgebaseerde informatiesystemen: wat zijn informatiestromen, en hoe representeer je deze?
 • Modelleren en analyseren van processen
 • Toepassen van specificatietechnieken om een informatiesysteem te ontwerpen en uit te voeren

We gebruiken hierbij het boek "Modelling Business Processes - a Petri net-Oriented Approach".

In de opdracht gaan we aan de slag met het ontwikkelen van een informatiesysteem voor een casusorganisatie. De opdracht bestaat uit twee delen: in het eerste deel ontwerpen en analyseer je in groepen van 2 de processen en data van het informatiesysteem, in het tweede deel bouw je zelf (individueel) een informatiesysteem dat aan de specificaties van deel 1 voldoet.

Literatuur:
Werkvorm:Modelleren moet je in de vingers krijgen. Herhaling is nu eenmaal de beste leermeester. Daarom is er naast het hoorcollege uitgebreid tijd om zelf aan de slag te gaan in werkgroepen en met tweetallen aan de grotere practische opdracht.
 • Hoorcolleges: Per week zijn er een aantal hoorcolleges, elk van twee uur, waarin de theorie aan bod zal komen.
 • Werkcolleges: Er zijn twee werkcolleges per week, waarvan de modelleersessies verplicht zijn.
  1. Sommencollege: practicum business process management systems
  2. Modelleersessie: modelleeropgaven, waarbij we indivudeel of in paren modellen maken van een gegeven probleem, bespreken en valideren.
 • Iedere week is er een online minitoets die je met een voldoende moet afsluiten. Je mag de minitoetsen oneindig vaak herkansen.
Let op, in week 4 is er het eerste deeltentamen. Voor dit vak geldt: oefening baart kunst. Kennen en kunnen zijn twee verschillende dingen. In dit vak toetsen we beide! Zorg dus dat je al vanaf het begin bij blijft met oefenen!
Toetsvorm:Het cijfer van dit vak bestaat uit drie onderdelen: de opdracht (deel 1 in tweetallen, deel 2 individueel) en de twee deeltentamens. Het cijfer wordt volgens de volgende formule bepaald:
0.4 * opdracht + 0.1 * deeltentamen A + 0.5 * deeltentamen B

Waarbij de volgende voorwaarden gelden:

 • Het gewogen gemiddelde van deeltentamen A en B is minimaal een 5,5; en
 • De opdracht is minimaal een 5,5.
 • Je hebt aan de inspanningsverplichting voldaan

Inspanningsverplichting:
 • Bijdrage geleverd in de werkcolleges op dinsdag
 • Meedoen aan de opdracht
 • Minimaal één van de twee deeltentamens gemaakt
 • Alle wekelijkse minitoetsen zijn afgesloten met een voldoende (per week minimaal 25 van de 30 punten)

Regelmatig is er een deadline voor het inleveren van de deelopdrachten. Bij te laat inleveren wordt er een punt in mindering gebracht op het cijfer van de opdracht.

Als je aan de inspanningsverplichting hebt voldaan, dan heb je recht op de aanvullende toets. Met de aanvullende toets kunnen enkel de twee deeltentamens tegelijkertijd herkanst worden. Het cijfer vervangt dan beide deeltentamens. Indien het cijfer voor de opdracht onvoldoende is, kan deze middels een vervangende opdracht gerepareerd worden tot maximaal een 5,5. Zowel meedoen aan de aanvullende toets als de opdracht repareren, is niet toegestaan.

Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
wijzigen?