Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Informatiesystemen

Website:website met extra informatie
Vakcode:INFOB1ISY
Studiepunten:7.5 ECTS
Periode:periode 4 (week 17 t/m 26, d.w.z. 24-4-2017 t/m 30-6-2017; herkansing week 28)
Timeslot:C
Deelnemers:tot nu toe 174 inschrijvingen
Rooster:De officiële roosters staan ook in Osiris
Docenten:Dit is een oud rooster!
vormgroeptijdweekzaaldocent
college   ma 13.15-15.0017-22 RUPPERT-040 Jan Martijn van der Werf
24-25 RUPPERT-040
di 13.15-15.0017-25 RUPPERT-WIT
do 9.00-10.4518 KBG-PANGEA
20 KBG-PANGEA
22 KBG-PANGEA
24-25 KBG-PANGEA
werkcollege groep 1 ma 15.15-17.0017-22 BBG-001 studentassistent AS
studentassistent ER
24-25 BBG-001
do 11.00-12.4518 UNNIK-220
20 BBG-065
22 UNNIK-220
24-25 UNNIK-220
groep 2 ma 15.15-17.0017-22 BBG-214 Siamak Farshidi
studentassistent LS
studentassistent MA
24-25 BBG-214
do 11.00-12.4518 BBG-083
20 BBG-083
22 BBG-083
24-25 BBG-083
groep 3 ma 15.15-17.0017-22 BBG-023 studentassistent ID
studentassistent BB
24-25 BBG-023
do 11.00-12.4518 BBG-001
20 BBG-001
22 BBG-001
24-25 BBG-001
Tentamen:
week: 20do 16-5-20198.30-11.30 uurzaal: EDUC-BETA
week: 24do 13-6-20198.30-11.30 uurzaal: EDUC-GAMMA
week: 28di 9-7-201913.30-16.30 uurzaal: EDUC-GAMMAaanvullende toets
Inhoud:

Informatiesystemen zijn niet weg te denken uit onze maatschappij: ze dienen de mens in haar behoefte naar informatie. Een belangrijk onderdeel van informatie is de stroom van informatie: op het juiste moment is op de juiste plaats de juiste informatie nodig. Een informatiesysteem helpt hierin.

In dit vak gaan we in op hoe we de informatiestromen binnen een organisatie of systeem kunnen modelleren en analyseren.
Je leert in dit vak:

 • Grondslagen van informatiesystemen: wat is informatie? Hoe verwerk je informatie?
 • Toepassen van specificatietechnieken om een informatiesysteem te ontwerpen
 • Modelleren en analyseren van processen
 • Het maken van een executeerbare specificatie van een informatiesysteem
We gebruiken hierbij het boek "Modelling Business Processes - a Petri net-Oriented Approach".
Literatuur:
Werkvorm:Modelleren moet je in de vingers krijgen. Herhaling is nu eenmaal de beste leermeester. Daarom is er naast het hoorcollege uitgebreid tijd om zelf aan de slag te gaan in werkgroepen en met tweetallen aan de grotere practische opdracht.
 • Hoorcolleges: Per week zijn er een aantal hoorcolleges, elk van twee uur, waarin de theorie aan bod zal komen.
 • Werkcollege: Tijdens de werkcolleges ga je zelf aan de slag met de opgaven uit het boek en extra opdrachten om de behandelde theorie in de vingers te krijgen.
 • Practicum: Tijdens dit vak werk je in tweetallen aan een groepsopdracht, waarin je kennismaakt met de modelleertechnieken die nodig zijn om een goed informatiesysteem te ontwerpen.
Let op, al in week 3 is er het eerste deeltentamen. Het zwaartepunt qua theorie tijdens het vak ligt vooral aan het begin van de periode. Zorg dus dat je al vanaf het begin bij blijft met oefenen!
Toetsvorm:Het cijfer van dit vak bestaat uit drie onderdelen: de opdracht (in tweetallen) en de twee deeltentamens. Het cijfer wordt volgens de volgende formule bepaald:
0.4 * opdracht + 0.2 * deeltentamen A + 0.4 * deeltentamen B

Waarbij de volgende voorwaarden gelden:

 • Het gemiddelde van deeltentamen A en B is minimaal een 5,5; en
 • De opdracht is minimaal een 5,5.
 • U heeft aan de inspanningsverplichting voldaan

Inspanningsverplichting:
 • Meedoen aan de opdracht
 • Minimaal één van de twee deeltentamens gemaakt
 • Alle wekelijkse tussentoetsen voldoende afgesloten

In de opdracht gaan we aan de slag met het ontwikkelen van een informatiesysteem voor een casusorganisatie.

Regelmatig is er een deadline voor het inleveren van de deelopdrachten. Bij te laat inleveren wordt er een punt in mindering gebracht op het cijfer van de opdracht.

Met de aanvullende toets kunnen enkel de twee deeltentamens tegelijkertijd herkanst worden. Indien het cijfer voor de opdracht onvoldoende is, kan deze middels een vervangende opdracht gerepareerd worden tot maximaal een 5,5.

Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
wijzigen?