Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Human Computer Interaction Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Informatiesystemen

Te lang geleden voor docent- en roosterinformatie
Website:website met extra informatie
Inhoud:

Informatiesystemen zijn niet weg te denken uit onze maatschappij: ze dienen de mens in haar behoefte naar informatie. Een belangrijk onderdeel van informatie is de stroom van informatie: op het juiste moment is op de juiste plaats de juiste informatie nodig. Een informatiesysteem helpt hierin.

In dit vak gaan we in op hoe we de informatiestromen binnen een organisatie of systeem kunnen modelleren en analyseren.
Je leert in dit vak:

  • Grondslagen van informatiesystemen: wat is informatie? Hoe verwerk je informatie?
  • Toepassen van specificatietechnieken om een informatiesysteem te ontwerpen
  • Modelleren en analyseren van processen
  • Het maken van een executeerbare specificatie van een informatiesysteem
We gebruiken hierbij het boek "Modelling Business Processes - a Petri net-Oriented Approach".
Literatuur:
Werkvorm:Modelleren moet je in de vingers krijgen. Daarom is er naast het hoorcollege uitgebreid tijd om zelf aan de slag te gaan in werkgroepen en met tweetallen aan een grotere practische opdracht.
  • Hoorcolleges: Per week zijn er een aantal hoorcolleges, elk van twee uur, waarin de theorie aan bod zal komen.
  • Werkcollege: Tijdens de werkcolleges ga je zelf aan de slag met de opgaven uit het boek en extra opdrachten om de behandelde theorie in de vingers te krijgen.
  • Practicum: Tijdens dit vak werk je in tweetallen aan een groepsopdracht, waarin je kennismaakt met de modelleertechnieken die nodig zijn om een goed informatiesysteem te ontwerpen.
Toetsvorm:Het cijfer van dit vak bestaat uit drie onderdelen: de groepsopdracht en de twee deeltentamens. Het cijfer wordt volgens de volgende formule bepaald:
0.4 * opdracht + 0.2 * deeltentamen A + 0.4 * deeltentamen B

Waarbij de volgende voorwaarden gelden:

  • Het gemiddelde van deeltentamen A en B is minimaal een 5,5; en
  • De opdracht is minimaal een 5,5.

In de opdracht gaan we aan de slag met het ontwikkelen van een informatiesysteem voor een casusorganisatie.

Regelmatig is er een deadline voor het inleveren van de deelopdrachten. Bij drie of meer keren niet of te laat inleveren wordt er een punt in mindering gebracht op het groepscijfer.

Met de aanvullende toets kunnen enkel de twee deeltentamens tegelijkertijd herkanst worden. Indien het groepscijfers onvoldoende is, kan deze middels een vervangende opdracht gerepareerd worden tot maximaal een 5,5.

Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:

Indien u een onvoldoende heeft voor de opdracht, maar tenminste een 4, kunt u een vervangende opdracht krijgen waarmee u het cijfer van de opdracht kunt ophalen tot maximaal een 5,5.

Indien u niet aan de voorwaarden voldoet, dan krijgt u het cijfer AANV als: u minimaal een 5,5 heeft voor de opdracht enu mee heeft gedaan aan minstens &eagu;&eagu;n van de deeltentamens.

In alle overige gevallen geldt dat uw cijfer als volgt wordt bepaald:

Min ( 4 ; 0.4 * opdracht + 0.2 * deeltentamen A + 0.4 * deeltentamen B )
wijzigen?