Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Human Computer Interaction Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Informatiesystemen

Te lang geleden voor docent- en roosterinformatie
Website:website met extra informatie
Inhoud:Informatiesystemen zijn niet weg te denken uit onze maatschappij: ze dienen de mens in haar behoefte naar informatie. Een belangrijk onderdeel van informatie is de stroom van informatie: op verschillende momenten is op verschillende plaatsen verschillende informatie nodig. Een informatiesysteem helpt hierin. In dit vak maak je kennis met informatiesystemen en technieken die gebruikt worden om deze systemen te ontwerpen. Een belangrijk aspect in informatiesystemen is het modelleren van deze informatiestromen.
Je leert in dit vak:
  • Grondslagen van informatiesystemen: wat is informatie? Hoe verwerk je informatie?
  • Toepassen van specificatietechnieken om een informatiesysteem te ontwerpen
  • Modelleren en controleren van processen
  • Het maken van een executeerbare specificatie van een informatiesysteem
We gebruiken hierbij naast het boek "Business Process Management" een aparte syllabus met additionele informatie en opgaven.
Literatuur:
Werkvorm:
  • Hoorcolleges: Per week zijn er twee hoorcolleges, elk van twee uur, waarin met name de theorie aan bod zal komen.
  • Groepsopdracht: Tijdens dit vak werk je in tweetallen aan een groepsopdracht, waarin je kennismaakt met de modelleertechnieken die nodig zijn om een goed informatiesysteem te ontwerpen.
  • Werkcolleges: Per week is er twee uur werkcollege waarin de theorie uit het hoorcollege in de praktijk wordt gebracht.
  • Gastcolleges: Gedurende de collegereeks zullen er een aantal gastcolleges worden gegeven ter aanvulling en verduidelijking van de literatuur. In deze gastcolleges zal een spreker uit de praktijk ingaan op een van thema's zoals die ook in de hoorcolleges zijn behandeld.
Toetsvorm:Het cijfer van dit vak bestaat uit drie onderdelen: de groepsopdracht en de twee deeltentamens. Het cijfer wordt volgens de volgende formule bepaald:
0.4 * opdracht + 0.3 * deeltentamen A + 0.3 * deeltentamen B
De opdracht is opgebouwd uit twee delen: een business document en het informatiesysteem. Het groepscijfer is het gemiddelde van deze twee delen.

Om het vak te halen moeten alle onderdelen, zijnde de opdracht en de twee deeltentamens, met minimaal een 5,5 afgesloten zijn.

Iedere week is er een deadline voor het inleveren van de deelopdrachten. Bij drie of meer keren niet of te laat inleveren wordt er een punt in mindering gebracht op het groepscijfer.

Met de aanvullende toets kunnen enkel de twee deeltentamens tegelijkertijd herkanst worden.

Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen, moet het cijfer van het vak minimaal een 4 zijn, en alle subonderdelen afgesloten met ten minste een 5,5. Indien voor de opdracht tussen de 4 en 5,5 is gescoord, krijgt de groep een vervangende opdracht. Het maximale cijfer voor deze vervangende opdracht is een 6.0.
wijzigen?