Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Human Computer Interaction Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Informatiesystemen

Te lang geleden voor docent- en roosterinformatie
Website:website met extra informatie
Inhoud:Informatiesystemen zijn niet weg te denken uit onze maatschappij: ze dienen de mens in haar behoefte naar informatie. In dit vak behandelen we de basis van informatiesystemen in drie thema's:
  • Inleiding: wat is informatie? Hoe vergaar je informatie? Wat is een informatiesysteem?
  • Technologie: hoe bouw je een informatiesysteem? Welke technieken zijn er zoal?
  • Implementatie in organisatie en maatschappij: een informatiesysteem dient de mens. Hoe zorg je ervoor dat het systeem de mensen daadwerkelijk tot nut is? Wat zijn de gevolgen van informatiesystemen en het vergaren van informatie?
We volgen hierbij het boek "Fundamentals of Information Systems", maar gebruiken ook recente wetenschappelijke literatuur op het gebied van informatiesystemen. Daarnaast is er een groepsopdracht waarin je de tijdens het college behandelde thema's direct kunt toepassen op het ontwerp van een informatiesysteem.
Literatuur:
Werkvorm:
  • Hoorcolleges: Per week zijn er twee hoorcolleges, elk van twee uur, waarin met name de theorie aan bod zal komen.
  • Groepsopdracht: Tijdens dit vak werk je aan een grotere groepsopdracht, waarin je kennismaakt met de modelleertechnieken die nodig zijn om een goed informatiesysteem te ontwerpen. In deze opdracht werk je samen met 4 andere studenten.
  • Werkcolleges: Per week is er twee uur werkcollege waarin de theorie uit het hoorcollege in de praktijk worden gebracht met behulp van de groepsopdracht. Gedurende de werkcolleges kun je terecht met vragen over de groepsopdracht.
  • Gastcolleges: Gedurende de collegereeks zullen er een aantal gastcolleges worden gegeven ter aanvulling en verduidelijking van de literatuur. In deze gastcolleges zal een spreker uit de praktijk ingaan op een van thema's zoals die ook in de hoorcolleges zijn behandeld.
Toetsvorm:Het cijfer van dit vak bestaat uit drie onderdelen: de groepsopdracht en de twee deeltentamens. Het cijfer wordt volgens de volgende formule bepaald:
0.5 * opdracht + 0.2 * deeltentamen A + 0.3 * deeltentamen B
De opdracht is opgebouwd uit vier deliverables: een business document, het informatiesysteem, de bijbehorende handleiding en de groepsdemonstratie. Het groepscijfer van de opdracht wordt als volgt bepaald:
0.4 * Business document + 0.3 * Informatiesysteem + 0.1 * handleiding + 0.2 * demonstratie
Daarnaast wordt in iedere groep een peer review gehouden om de individuele groepsleden te beoordelen. Mede aan de hand hiervan wordt het individuele cijfer voor de opdracht bepaald:
0.85 * groepscijfer + 0.15 * individuele bijdrage

Om het vak te halen moeten alle onderdelen, zijnde de opdracht en de twee deeltentamens, met minimaal een 4,5 afgesloten zijn.

Iedere week is er een deadline voor het inleveren van de deelopdrachten. Bij drie of meer keren niet of te laat inleveren wordt er een punt in mindering gebracht op het groepscijfer.

Met de aanvullende toets kunnen enkel de twee deeltentamens tegelijkertijd herkanst worden.

Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
wijzigen?