Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Human Computer Interaction Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Mens, maatschappij en ICT

Website:website met extra informatie
Vakcode:INFOB1IMM
Studiepunten:7.5 ECTS
Historie:Dit vak is de opvolger van Informatiemaatschappij (INFOIMIJ). Je kunt maar een van beide vakken voor je examen opvoeren
Periode:periode 1 (week 36 t/m 45, d.w.z. 5-9-2016 t/m 11-11-2016; herkansing week 1)
Timeslot:B
Deelnemers:tot nu toe 0 inschrijvingen
Rooster:De officiële roosters staan in Osiris
Docenten:Dit is een oud rooster!
vormgroeptijdweekzaaldocent
college          Frans Wiering
Robbert-Jan Beun
Christof van Nimwegen
Fabiano Dalpiaz
Jan Martijn van der Werf
werkcollege groep 1        Nina Rosa-de Jong
Sabine Molenaar
groep 2        Armel Lefebvre
Rob de Wit
groep 3        Emiel van Rijn
groep 4        Jasper Berends
Inhoud:Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw is er een nieuwe samenleving aan het ontstaan. Bijna iedereen in Nederland heeft een of meerdere computers in huis die aangesloten zijn op het internet. Er is een infrastructuur ontstaan van informatie- en communicatietechnologie (ICT) die ons in staat stelt vanuit de woonkamer een virtuele wereld te bekijken, te winkelen, bankzaken te regelen of te communiceren met wie dan ook in de wereld. Door informatiesystemen aan elkaar te koppelen zijn netwerken ontstaan van enorme aantallen onafhankelijke organisaties en professionals die met elkaar samenwerken. Kortom, we hebben het industriƫle tijdperk achter ons gelaten en zijn beland in de informatiemaatschappij.

De informatiemaatschappij heeft ons met nieuwe uitdagingen geconfronteerd, want we zijn niet altijd gesteld op al die informatie (bijv. spam), we hebben soms problemen om ermee om te gaan of we zijn juist bang dat anderen informatie krijgen die niet voor hen bestemd is (privacy). We hebben overvolle e-mailboxen of we weten niet wat we voor waar moeten aannemen. In het ergste geval worden we van ons geld of zelfs van onze identiteit beroofd.

In dit vak wordt uitgediept welke rol informatie speelt in onze huidige informatiemaatschappij en hoe de mens hierin functioneert en met informatie omgaat. We kijken naar regels en wetten op het gebied van informatie, maar ook naar de ethische aspecten van informatie. We stellen ons de vraag wie we eigenlijk zijn in de virtuele wereld van de informatiemaatschappij. Daarbij komt de manier waarop mensen informatie verwerken en beslissingen nemen aan de orde en wordt kennisgemaakt met begrippen als identiteit en technostress.

We presenteren de drie hoofdlijnen binnen het Informatiekundeprogramma: Organisatie en Maatschappij; Games en Interactie; Life Science en Gezondheid. Hierbij gaan we ook in op ethische en wetenschapsfilosofische vragen. Hoe wordt binnen de informatiekunde nieuwe kennis op een betrouwbare, zorgvuldige en respectvolle wijze verkregen?

Trefwoorden
maatschappelijke aspecten van ICT, ICT overal en voor iedereen, gezondheid en ICT, ethiek en ICT, informatierecht, intellectueel eigendom, privacy, wetenschapsfilosofie.

Leerdoelen
- In dit vak ontwikkel je een visie op het individu en de groep in de informatiemaatschappij en kun je laten zien welke problemen er spelen, welke gevaren er loeren en welke mogelijkheden er liggen. Daarbij doe je inleidende kennis op over de relatie tussen mens en maatschappij en leer je welke rol ICT daarbij speelt.
- Je ontwikkelt vaardigheden op het gebied van informatievergaren en -verwerken en het schriftelijk presenteren van (literatuur)onderzoek. Na succesvolle afronding van de module ben je in staat je visie te onderbouwen aan de hand van zowel wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke literatuur.

Vaardigheden
Schriftelijk presenteren, informatievergaren/verwerken

Niveau en plaats in het curriculum
Dit vak is een context uniform vak op niveau 1. Het vak is verplicht voor studenten die de opleiding informatiekunde volgen en plaatst de discipline in een brede maatschappelijke context.

Literatuur:
  • Kernighan, Brian W. (2017). Understanding the Digital World. Princeton University Press. ISBN 978-0691176543
  • Oosterbaan, W. (2015). Een leesbare scriptie. Gids voor het schrijven van scripties, essays en papers. Amsterdam: Prometheus (18e druk ISBN: 9789035142183).
  • Een aantal artikelen die online beschikbaar zijn via de Universiteitsbibliotheek.
Werkvorm:2 uur college en 2 uur werkcollege per week
Toetsvorm:Het cijfer voor deze cursus is gebaseerd op twee onderdelen:
  1. Het tentamen
  2. De opdrachten

Het tentamen is individueel. De stof wordt besproken in de hoorcolleges; de bijbehorende literatuur is online beschikbaar.

Er zijn twee schrijfopdrachten:

  1. Technologiestudie: het vervaardigen van een korte, heldere tekst over een gegeven onderwerp uit de ICT (individueel)
  2. Visieverslag op mens, maatschappij en ICT (in teams van twee studenten)

Beide opdrachten bestaan uit enkele deelopdrachten die op vastgestelde deadlines dienen te worden ingeleverd via Submit.

Zowel voor het tentamen als voor het gewogen gemiddelde van de schrijfopdrachten dient een voldoende gehaald te worden (5,5 of meer) om het vak te halen. De schrijfopdrachten worden als volgt gewogen: techstudie 30%; visieverslag 70%. Beide (tentamen en schrijfopdrachten) tellen voor 50% mee in het eindcijfer.

Het eindcijfer wordt dus als volgt berekend: 0,5 * tentamen + 0,15 *opdracht 1 + 0,35 * opdracht 2. Is echter het tentamen en/of het gewogen gemiddelde van de schrijfopdrachten lager dan 5,5, dan is het maximale eindcijfer een 5.

Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
Beschrijving: Voorkennis
Geen
wijzigen?