Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Gameprogrammeren

Website:website met extra informatie
Vakcode:INFOB1GP
Studiepunten:7.5 ECTS
Periode:periode 1 (week 36 t/m 45, d.w.z. 5-9-2016 t/m 11-11-2016; herkansing week 1)
Timeslot:D
Deelnemers:tot nu toe 131 inschrijvingen
Rooster:De officiële roosters staan ook in Osiris
Docenten:Dit is een oud rooster!
vormgroeptijdweekzaaldocent
college   wo 13.15-15.0037 KBG-ATLAS Paul Bergervoet
Arjan Egges
    
vr 11.00-12.4544 KBG-ATLAS
practicum groep 1 wo 15.15-17.0037-44 BBG-109 CLZ
vr 15.15-17.0037-38 BBG-109 CLZ
40-41 BBG-109 CLZ
43-44 BBG-109 CLZ
groep 2 wo 15.15-17.0037-44 BBG-175 CLZ
vr 15.15-17.0037-38 BBG-175 CLZ
40-41 BBG-175 CLZ
43-44 BBG-175 CLZ
groep 3 wo 15.15-17.0037-44 BBG-103 CLZ
vr 15.15-17.0037-38 BBG-106 CLZ
40-41 BBG-106 CLZ
43-44 BBG-106 CLZ
groep 4 wo 15.15-17.0037-44 BBG-112 CLZ
vr 15.15-17.0037-38 BBG-112 CLZ
40-41 BBG-112 CLZ
43-44 BBG-112 CLZ
werkcollege          Ron Vanderfeesten
  
groep 1 wo 13.15-15.0038-44 BBG-083 Bas Hoogeboom
 
vr 13.15-15.0037-38 ANDRO-C101
40-41 ANDRO-C101
43-44 ANDRO-C101
groep 2 wo 13.15-15.0038-44 BBG-161 Bram Jonkers
Chrit Hameleers
  
vr 13.15-15.0037-38 BBG-201
40 BESTUURS-LIEREGG
41 BBG-201
43-44 BBG-201
Inhoud:In dit vak leer je games programmeren in de programmeertaal C#, waarin opdrachten gebundeld worden in zogeheten methoden, die een object bewerken. Het is daarmee tevens een inleiding in objectgeorienteerd programmeren. C# is een moderne programmeertaal, die ook wordt gebruikt in game engines zoals Unity3D, en switchen naar C++, nog steeds een belangrijke taal in de game industrie, is relatief eenvoudig. We bekijken hoe je het geheugen verandert, en hoe je keuze en herhaling programmeert. Je beschrijft zelf nieuwe soorten objecten met daarbij behorende methoden, maar maakt ook kennis met de bij C# horende standaard-methoden. Je leert ook de game loop kennen, wat de basis van elke game is. Alhoewel je met C# en de bijbehorende game engine die we gebruiken volledige 3D games kunt ontwikkelen, richten we ons in het college op het ontwikkelen van 2D games. We zullen een aantal verschillende voorbeeldgames ontwikkelen tijdens het vak, waaronder een schietspel en een puzzelspel. Aan het eind van het vak wordt een volledig platformspel ontwikkeld met graphics, geluid, en animatie.
Literatuur:A. Egges, J.D. Fokker, and M.H. Overmars. Learning C# by Programming Games. ISBN 978-3642365799. Springer, Heidelberg (2013).
Werkvorm:Per week 2 maal 2 uur werkcollege, waarin met nieuwe concepten en voorbeelden wordt geoefend. Daarnaast per week 2 maal 2 uur begeleid practicum, waar o.a. gewerkt wordt aan een drietal in te leveren games. Er is ook een introductie-hoorcollege, en een afsluitend hoorcollege met de hele groep. Daarbuiten is er gelegenheid (en waarschijnlijk noodzaak) om onbegeleid practicumwerk te verrichten om de practicumopdrachten te voltooien.
Toetsvorm:Het vak wordt beoordeeld aan de hand van drie toetsen (T1,T2,T3) en drie practica (P1,P2,P3). Het totaalcijfer voor de toetsen (T) is 0.2*T1+0.3*T2+0.5*T3 en evenzo voor de practica (P). Het eindcijfer voor het vak is dan (T+P)/2 onder de voorwaarde dat P>=5 en T>=5. Als aan die voorwaarde niet is voldaan, is het eindcijfer het minimum van P en T. Afronding gebeurt op halven boven de zes en op helen onder de zes, dus 5.5 wordt 6 en 5.4 wordt 5. Als een van de zes cijfers ontbreekt, blijft het vak 'onvoltooid'. Bij het tentamen mag geen literatuur worden gebruikt. Eventueel kan er een een aanvullende toets worden gedaan (in de herkansingsweek halverwege de periode volgend op het vak). Het cijfer hiervoor kun je inzetten voor een van T1, T2 of T2 (om een onvoldoende of een ontbrekend cijfer te vervangen). Als aanvullende toets voor het practicum kan er een extra practicumopdracht worden gemaakt, die je kunt inzetten voor een van P1, P2 en P3 (om een onvoldoende of een ontbrekend cijfer te vervangen). Herkansings-practicum en -toets gaan over de hele stof, ongeacht voor welk van de drie hij als vervanging geldt.
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
Beschrijving:Dit is het eerste programmeervak, voorkennis anders dan elementaire computergebruiksvaardigheid is niet vereist. Aan de hand van (steeds ingewikkeldere) voorbeeldprogramma's en games wordt de syntax en semantiek van de belangrijkste constructies van C# behandeld. Vanaf het begin wordt object-georienteerde modellering van de probleemstelling gebruikt. In combinatie met C# gebruiken we de game engine MonoGame. We behandelen in dit vak de basisprincipes van het maken van 2D games met MonoGame, met behulp van de game loop en een aantal standaardbibliotheken om sprites, geluiden, en andere game assets te beheren. Let op: dit vak is niet toegankelijk voor reguliere informaticastudenten. Voor die studenten wordt het vak Imperatief programmeren gegeven. Voor niet-informaticastudenten: als je in een eerder stadium Imperatief programmeren al gevolgd en gehaald hebt, krijg je voor Gameprogrammeren geen studiepunten!
wijzigen?