Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Gameprogrammeren

Website:website met extra informatie
Vakcode:INFOB1GP
Studiepunten:7.5 ECTS
Periode:periode 1 (week 36 t/m 45, d.w.z. 9-9-2010 t/m 12-11-2010; herkansing week 1)
Timeslot:D
Deelnemers:tot nu toe 120 inschrijvingen
Rooster:De officiële roosters staan ook in Osiris
Docenten:Dit is een oud rooster!
vormgroeptijdweekzaaldocent
college          Arjan Egges
 
practicum groep 1        Arjan Egges
Simon Pool
  
groep 2        Arjan Egges
Roel Bertens
  
groep 3        Hans Philippi
Alexander Melchior
  
groep 4        Hans Philippi
Wouter Saaltink
  
werkcollege groep 1        Hans Philippi
Alexander Melchior
Wouter Saaltink
   
groep 2        Arjan Egges
Simon Pool
Roel Bertens
   
Inhoud:In dit vak leer je games programmeren in de programmeertaal C#, waarin opdrachten gebundeld worden in zogeheten methoden, die een object bewerken. Het is daarmee tevens een inleiding in objectgeorienteerd programmeren. Ook zullen we gebruikmaken van XNA Game Studio, waarmee je games kunt programmeren voor onder andere de PC en de XBOX. We bekijken hoe je het geheugen verandert, en hoe je keuze en herhaling programmeert. Je beschrijft zelf nieuwe soorten objecten met daarbij behorende methoden, maar maakt ook kennis met de bij C# horende standaard-methoden. Je leert ook de game loop kennen, wat de basis van elke game is. Alhoewel je met XNA volledige 3D games kunt ontwikkelen, richten we ons in het college op het ontwikkelen van 2D games. We zullen een aantal verschillende voorbeeldgames ontwikkelen tijdens het vak, waaronder een spel met ufo's en asteroiden. Aan het eind van het vak wordt een volledig platformspel ontwikkeld met graphics, geluid, animatie, en een heuse leveleditor!
Literatuur:Arjan Egges, Gameprogrammeren, collegedictaat versie 2010.
Werkvorm:Per week 2 maal 2 uur hoorcollege, waarin nieuwe concepten en voorbeelden worden gepresenteerd. Daarnaast per week 2 maal 2 uur begeleid practicum, waar o.a. gewerkt wordt aan een drietal in te leveren games. Wekelijks is er ook een werkcollege, waarbij aandacht wordt gegeven aan meer theoretische vaardigheden, als voorbereiding op de toetsen. Daarbuiten is er gelegenheid (en waarschijnlijk noodzaak) om onbegeleid practicumwerk te verrichten om de practicumopdrachten te voltooien.
Toetsvorm:Het vak wordt beoordeeld aan de hand van drie toetsen (T1,T2,T3) en drie practica (P1,P2,P3). Het totaalcijfer voor de toetsen (T) is 0.2*T1+0.3*T2+0.5*T3 en evenzo voor de practica (P). Het eindcijfer voor het vak is dan (T+P)/2 onder de voorwaarde dat P>=5 en T>=5. Als aan die voorwaarde niet is voldaan, is het eindcijfer het minimum van P en T. Afronding gebeurt op halven boven de zes en op helen onder de zes, dus 5.5 wordt 6 en 5.4 wordt 5. Als een van de zes cijfers ontbreekt, blijft het vak 'onvoltooid'. Bij het tentamen mag geen literatuur worden gebruikt. Eventueel kan er een een aanvullende toets worden gedaan (in de herkansingsweek halverwege de periode volgend op het vak). Het cijfer hiervoor kun je inzetten voor een van T1, T2 of T2 (om een onvoldoende of een ontbrekend cijfer te vervangen). Als aanvullende toets voor het practicum kan er een extra practicumopdracht worden gemaakt, die je kunt inzetten voor een van P1, P2 en P3 (om een onvoldoende of een ontbrekend cijfer te vervangen). Herkansings-practicum en -toets gaan over de hele stof, ongeacht voor welk van de drie hij als vervanging geldt.
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
Beschrijving:Dit is het eerste programmeervak, voorkennis anders dan elementaire computergebruiksvaardigheid is niet vereist. Aan de hand van (steeds ingewikkeldere) voorbeeldprogramma's en games wordt de syntax en semantiek van de belangrijkste constructies van C# behandeld. Vanaf het begin wordt object-georienteerde modellering van de probleemstelling gebruikt. In combinatie met C# gebruiken we de game engine XNA. We behandelen in dit vak de basisprincipes van het maken van 2D games met XNA, met behulp van de game loop en een aantal standaardbibliotheken om sprites, geluiden, en andere game assets te beheren. Let op: dit vak is alleen toegankelijk voor studenten van de richting GAMETECHNOLOGIE. Voor reguliere informaticastudenten wordt het vak Imperatief programmeren gegeven. En als je in een eerder stadium Imperatief programmeren al gevolgd en gehaald hebt, krijg je voor Gameprogrammeren geen studiepunten!
wijzigen?