Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Algoritmiek

Website:website met extra informatie
Vakcode:INFOAL
Studiepunten:7.5 ECTS
Periode:periode 3 (week 6 t/m 15, d.w.z. 6-2-2017 t/m 13-4-2017; herkansing week 27)
Timeslot:C
Deelnemers:tot nu toe 133 inschrijvingen
Rooster:De officiële roosters staan ook in Osiris
Docenten:Dit is een oud rooster!
vormgroeptijdweekzaaldocent
college   di 13.15-15.006-9 KBG-ATLAS Hans Bodlaender
Erik Jan van Leeuwen
   
11-14 KBG-ATLAS
do 9.00-10.456-8 KBG-ATLAS
9 RUPPERT-040
10-14 KBG-ATLAS
werkcollege groep 1 di 15.15-17.006-9 BBG-023 Tom van der Zanden
Gerben Aalvanger
Jan Posthoorn
   
11-14 BBG-023
do 11.00-12.456-14 BBG-161
groep 2 di 15.15-17.006-9 BBG-161 #ica
Casper Hagenaars
Max Hessey
    
11-14 BBG-161
do 11.00-12.456 BBG-201
7-14 DDW-1.22
Tentamen:
week: 27di 3-7-201813.30-16.30 uurzaal: EDUC-MEGARONaanvullende toets
Nota bene:Er is geen recente vakbeschrijving beschikbaar.
Onderstaande tekst is een oude vakbeschrijving uit collegejaar 2014/2015
Inhoud:Voor veel toepassingen is de snelheid van de gebruikte software van groot belang. Vaak betekent dit dat er, naast bijvoorbeeld snelle computers en goede compilers, efficiente algoritmen nodig zijn. In het vak Algoritmiek zullen we een aantal technieken bestuderen om efficiente algoritmen te ontwikkelen. De technieken worden geintroduceerd aan de hand van een aantal concrete problemen.
Literatuur:Kan veranderen!
Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein, Introduction to Algorithms, third edition, MIT Press / McGraw Hill, 2009.
Werkvorm:Hoorcollege, werkcollege, en practicum.
Zie de Vakpagina Algoritmiek voor meer informatie.
Toetsvorm:Praktikum en twee deeltoetsen. Beide deeltoetsen zijn gesloten boek.
De toetsen tellen voor 40 en 60 procent van het eindcijfer, door het maken van 5 of 6 van de opgaven kun je 1 of 2 punten bonus krijgen.
Zie de Vakpagina Algoritmiek voor meer informatie.
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
Beschrijving:Veel van de algoritmen in het college worden behandeld in het kader van een algoritmische techniek: divide-and-conquer; greedy algoritmen; dynamisch programmeren; probabilistische algoritmen. Daarbij komen verschillende algoritmen aan bod, met name ook een aantal algoritmen voor problemen op grafen, bijvoorbeeld: kortste paden, network flow. Ook worden het begrip NP-volledigheid en de benaderingsalgoritmen behandeld.
wijzigen?