UUBachelor onderzoeksproject

Zowel bij een extern als bij een intern onderzoeksproject moet de student een contract tekenen!
Het inleveren(voor de aanvang van het onderzoeksproject) van een getekend contract bij de projectcoŲrdinator is een inspanningsverplichting: de studiepunten voor het vak worden niet toegekend als dit niet in orde is.
 1. Doel
 2. Vereisten
 3. Procedure
 4. Eisen bachelor scriptie
 5. Beoordeling
Top
 1. Doel
  Een bachelor onderzoeksproject heeft de volgende doelen: Het onderzoeksproject wordt als afsluiting van de bachelorstudie opgevat, als een proeve van bekwaamheid als academisch geschoold professional. Top
 2. Vereisten
  Top

 3. Procedure

  Intern onderzoeksproject

  Extern onderzoeksproject Top
 4. Eisen bachelor scriptie

  Top

 5. Beoordeling


  Intern onderzoeksproject:
  De interne begeleider stelt na consultatie van een tweede docent een eindoordeel vast.

  Extern onderzoeksproject:
  De interne begeleider stelt in overleg met de externe begeleider een eindresultaat vast. De externe begeleider heeft slechts een adviserende stem en beoordeelt:
  zie: evaluatieformulier bestemd voor de externe begeleider

  Criteria voor het beoordelen van het onderzoeksproject

  Inleiding
  Hieronder volgt een lijst van relevante aspecten voor de beoordeling van het onderzoeksproject. Waarschijnlijk zullen voor geen enkel project al deze aspecten van toepassing zijn, gegeven het simpele feit dat ieder vakgebied, iedere onderzoeksvraag en iedere methode andere wetenschappelijke eisen stellen. Onderstaande lijst van aspecten, gevolgd door richtlijnen voor de cijferbeoordeling in de vorm van karakteristieke zinnetjes, kan echter wel een handvat zijn voor het beoordelen van het onderzoeksproject. Vanzelfsprekend blijft de docent verantwoordelijk voor het toegekende cijfer en kunnen aan het onderstaande in geen enkele situatie rechten worden ontleend.

  Aspecten


  Beoordeling 5 of lager

  Beoordeling 6

  Beoordeling 7

  Beoordeling 8

  Beoordeling 9 of 10

UU CS INFO FIND INDEX