Bachelor Informatiekunde in vakken

De bachelor Informatiekunde omvat 180 studiepunten, oftewel 24 vakken van 7.5 studiepunten.

Daarvan behoren 135 studdiepunten tot de major informatiekunde, en 45 studiepunten kunnen worden besteed aan een profileringsruimte.

Binnen de major informatiekunde zijn 90 studiepunten verplicht, en kunnen 45 studiepunten worden gekozen uit informatiekunde-vakken.
De meeste vakken gaan echt over de informatiekunde-discipline, maar 22.5 studiepunten gaan over de context van de informatiekunde.

In de profileringsruimte kan grotendeels vrij worden gekozen uit het gehele aanbod van de universiteit.
Als dat een samenhangend pakket is, kan dat op het diploma worden aangemerkt als een minor.


Van de 45 studiepunten keuzevakken in de major moeten 30 studiepunten op nivo 3 liggen, en 7.5 studiepunten minimaal op niveau 2.
Van de 45 studiepunten in de profileringsruimte moeten 15 studiepunten minimaal op nivo 2 liggen.

Verplichte vakken (90 studiepunten: 10 vakken plus Onderzoeksproject)

verplichte vakken uit de informatiekunde (75 studiepunten: 8 vakken plus Onderzoeksproject)

Informatiekunde Introductieproject (niveau 1)
Imperatief Programmeren (niveau 1)
Informatiesystemen (niveau 1)
Webdesign (niveau 1)
Ontwerpen van Interactieve Systemen (niveau 1)
Databases (niveau 2)
Organisaties en ICT (niveau 1, voorkennis: Informatiesystemen)
Modelleren en systeemontwikkeling (niveau 2, voorkennis: Imperatief Programmeren)
Onderzoeksproject (15 ects, niveau 3, voorkennis: Wetenschappelijke Onderzoeksmethoden, Modelleren en Systeemontwikkeling) of Softwareproject

verplichte vakken uit de context (15 studiepunten: 2 vakken)

Mens, Maatschappij en ICT (niveau 1)
Wetenschappelijke onderzoeksmethoden (niveau 1)

Keuzevakken informatiekunde (37.5 studiepunten: 5 vakken te kiezen uit 9)

Verdiepende lijn Organisatie en Informatie

E-business(niveau 2, voorkennis: Organisaties en ICT)
Strategisch Management en ICT (niveau 3, voorkennis: E-business)
Product Software (niveau 3, voorkennis: E-business)

Verdiepende lijn Architectuur van Informatiesystemen

Kennisacquisitie en -modellering (niveau 3)
Systeemontwikkeling: Methoden en Management (niveau 3, voorkennis: Methoden en Systeemontwikkeling)
Business Process management (niveau 3, voorkennis: Methoden en Systeemontwikkeling) wordt niet meer aangeboden sinds 2012-2013

Verdiepende lijn Human-Media Interaction

Cognitie & Communicatie (niveau 2), voorkennis: Ontwerpen van Interactieve Systemen)
Usability engineering (niveau 3, voorkennis: Cognitie & Communicatie)
Intelligente Interactie (niveau 3, voorkennis: Cognitie & Communicatie)
Interactie-technologie (niveau 3, aanbevolen voorkennis: Cognitie & Communicatie)

Keuzevakken context (7.5 studiepunten: 1 vak te kiezen uit 8)

Logica voor Informatica (Informatica, niveau 1)
Recht en Informatica (Informatica, niveau 2)
Graphics (Informatica, niveau 2)
Inleiding beeldverwerking (Informatica, niveau 3)
Computerarchitectuur en netwerken (Informatica, niveau 2)
Micro-economie en instituties (ECB1MI, niveau 1)
Introductie technologie en innovatie (GEO1-2201, niveau 1)
Inleiding organisatie, beleid en management (USG5020, niveau 1)
een ander contextkeuzevak op aanvraag bij de examencommissie

Profilering (45 studiepunten: 6 vakken vrij te kiezen)

Voor keuze komen in principe alle vakken in aanmerking die opgenomen zijn in de Universitaire Onderwijscatalogus, tenzij er naar het oordeel van de examencommissie sprake is van inhoudelijke dubbeling met betrekking tot eerder door de student afgelegde onderdelen. Hierbij is het mogelijk een minor op te nemen. Ook vakken bij andere Nederlandse of buitenlandse universiteiten komen in aanmerking.

Voorkennisrelaties Bachelor Informatiekunde

Let op: onderstaande voorkennisrelaties tussen de cursussen betreffen aanbevolen en veronderstelde voorkennis. Er bestaan alleen ingangseisen bij OZP (minimaal 120 ECTS behaald waaronder WO) en (indien van toepassing) Softwareproject (minimaal 90 ECTS behaald). De kleuren geven de niveaus van de vakken aan (geel = niveau 1; oranje = niveau 2; rood = niveau 3).