Bachelor Informatica

De bachelor Informatica omvat 180 studiepunten, oftewel 24 vakken van 7.5 studiepunten.

Daarvan behoren 135 studiepunten tot de major informatica, en 45 studiepunten kunnen worden besteed aan een profileringsruimte.

Binnen de major informatica zijn 90 studiepunten verplicht, en kunnen 45 studiepunten worden gekozen uit informatica-vakken.
De meeste vakken gaan echt over de informatica-discipline, maar 22.5 studiepunten gaan over de context van de informatica.

In de profileringsruimte kan grotendeels vrij worden gekozen uit het gehele aanbod van de universiteit.
Als dat een samenhangend pakket is, kan dat op het diploma worden aangemerkt als een minor.


Van de keuzevakken in de major moeten minstens 22,5 studiepunten op niveau 3 liggen (mits je Onderzoeksmethoden in de major hebt gedaan).
Van de hele major moeten minstens 45 studiepunten op niveau 3 liggen.

Verplichte vakken (90 studiepunten: 10 vakken plus Softwareproject)

verplichte vakken uit de informatica (75 studiepunten: 8 vakken plus Softwareproject)

Imperatief programmeren of Gameprogrammeren (niveau 1)
Computerarchitectuur en netwerken (niveau 1)
Introductieproject of Gametechnologie introductieproject (niveau 1)
Databases (niveau 2)
Datastructuren (niveau 2)
Graphics (niveau 2)
Functioneel programmeren (niveau 2)
Modelleren en systeemontwikkeling (niveau 2)
Softwareproject of Gametechnologie softwareproject (15 ects, niveau 3)

verplichte vakken uit de context (15 studiepunten: 2 vakken)

Logica voor informatica (niveau 1)
Onderzoeksmethoden voor informatica of Onderzoeksmethoden voor gametechnologie (niveau 3)

Keuzevakken informatica (37.5 studiepunten: 5 vakken te kiezen uit 15)

Interactie-technologie (gebonden keuze gametechnologie, niveau 3)
Game-ontwerp (algemene informatica (verplicht voor gametechnologie), niveau 2)
Webtechnologie (niveau 2, voorkennis: Imperatief programmeren of Gameprogrammeren, Computerarchitectuur en netwerken)
Kunstmatige intelligentie (gebonden keuze gametechnologie, niveau 2, voorkennis: Logica voor informatica)
Intelligente systemen (niveau 3, voorkennis: Kunstmatige intelligentie)
Computationele intelligentie (niveau 3, voorkennis: Kunstmatige intelligentie)
Algoritmiek (niveau 3, voorkennis: Datastructuren)
Data-analyse en retrieval (niveau 3, voorkennis: Databases, Onderzoeksmethoden voor informatica of Onderzoeksmethoden voor gametechnologie)
Talen en compilers (niveau 3, voorkennis: Functioneel programmeren)
Software testing en verificatie (niveau 3, voorkennis: Logica voor informatica)
Concurrency (gebonden keuze gametechnologie, niveau 3, voorkennis: Computerarchitectuur en netwerken)
Optimalisering en complexiteit (niveau 3, voorkennis: Graphics, Datastructuren)
Beeldverwerking (gebonden keuze gametechnologie, niveau 3, voorkennis: Graphics)
Driedimensionaal modelleren (gebonden keuze gametechnologie, niveau 3, voorkennis: Graphics)
Security (niveau 3, voorkennis: Datastructuren, Computerarchitectuur en netwerken)

Keuzevakken context (7.5 studiepunten: 1 vak te kiezen uit 5)

Ontwerpen van Interactieve Systemen (Informatiekunde, gebonden keuze gametechnologie, niveau 1)
Recht en informatica (niveau 2)
E-business (niveau 2)
Kansrekening en statistiek (WISB161, niveau 1)
Wetenschapsfilosofie in context (WY2V11008, niveau 2)

Profilering (45 studiepunten: 6 vakken vrij te kiezen)

Voor keuze komen in principe alle vakken in aanmerking die opgenomen zijn in de Universitaire Onderwijscatalogus, tenzij er naar het oordeel van de examencommissie sprake is van inhoudelijke dubbeling met betrekking tot eerder door de student afgelegde onderdelen. Hierbij is het mogelijk een minor op te nemen. Ook vakken bij andere Nederlandse of buitenlandse universiteiten komen in aanmerking.

Voorkennisrelaties Bachelor Informatica

Let op: onderstaande voorkennisrelaties tussen de cursussen betreffen aanbevolen en veronderstelde voorkennis. Er bestaan alleen ingangseisen bij het Softwareproject (minimaal 90 ECTS behaald).


Studierichting Gametechnologie

Voor Gametechnologie geldt als extra eis dat vier van de keuze- en contextvakken uit de volgende lijst van zes vakken moeten komen:

Deze zes vakken zijn hierboven aangeduid als "gebonden keuze gametechnologie". In onderstaand schema zijn ze groen gekleurd.