Sollicitatieronde studentassistentschappen periode 3 en 4

Voor periode 3 en 4 van collegejaar 2014/2015 zijn we weer op zoek naar studentassistenten.

Bij een aantal vakken worden studentassistenten ingezet om, onder eindverantwoordelijkheid van de docent, te helpen bij bijv. werkcolleges of practica en/of bij het nakijken van ingeleverde opgaven.

Een assistentschap is normaal gesproken 8 uur (incl. verlof) in de week, die typisch wordt ingevuld met 2 maal 2 uur aanwezigheid op een vaste tijd bij bijvoorbeeld een werkcollege of practicum, en daarnaast voorbereiding en nakijkwerk. De aanstelling voor 1 vak geschiedt voor 2.5 maanden. Bij 8 uur in de week bedraagt het salaris ongeveer 367 euro bruto per maand (voor bachelor-studenten), 393 euro (voor bachelor-studenten die zelf meer dan 120 ects hebben gehaald), of 428 euro (voor master-studenten).

Voor periode 3 en/of 4 van 2014/2015 kun je solliciteren tot en met 7 januari 2015.
Ongeveer een week later krijg je bericht of je wordt aangenomen of niet.

Je kunt online solliciteren m.b.v. het sollicitatieformulier.

Let op: een sollicitatie is niet vrijblijvend! Als je solliciteert en een voorkeur uitspreekt voor een vak, dan gaan we ervan uit dat je in de betreffende periode voor het betreffende vak beschikbaar bent; je moet zelf vooraf goed kijken of er geen conflicten optreden met de vakken die je zelf wilt volgen!

Meer informatie over de assistentschappen:
- Lennart Herlaar (l.herlaar@uu.nl) voor informaticavakken
- Marco Spruit (m.r.spruit@uu.nl) voor informatiekundevakken