Sollicitatieronde studentassistenschappen periode 1 en 2

Voor periode 1 en 2 van collegejaar 2013/2014 zijn we weer op zoek naar studentassistenten.

Bij een aantal vakken worden studentassistenten ingezet om, onder eindverantwoordelijkheid van de docent, te helpen bij bijv. werkcolleges of practica en/of bij het nakijken van ingeleverde opgaven.

Een assistentschap is normaal gesproken 8 uur (incl. verlof) in de week, die typisch wordt ingevuld met 2 maal 2 uur aanwezigheid op een vaste tijd bij bijvoorbeeld een werkcollege of practicum, en daarnaast voorbereiding en nakijkwerk. De aanstelling voor 1 vak geschiedt voor 2.5 maanden. Bij 8 uur in de week bedraagt het salaris ongeveer 363 euro bruto per maand (voor bachelor-studenten), 389 euro (voor bachelor-studenten die zelf meer dan 120 ects hebben gehaald), of 424 euro (voor master-studenten).

Voor periode 1 en/of 2 van 2013/2014 kun je solliciteren tot en met 10 juli 2013.
Ongeveer een week later krijg je bericht of je wordt aangenomen of niet.

Je kunt online solliciteren m.b.v. het sollicitatieformulier.

Normaal gesproken bevat deze aankondiging ook nog de volgende "waarschuwing":

"Let op: een sollicitatie is niet vrijblijvend! Als je solliciteert en een voorkeur uitspreekt voor een vak, dan gaan we ervan uit dat je in de betreffende periode voor het betreffende vak beschikbaar bent; je moet zelf vooraf goed kijken of er geen conflicten optreden met de vakken die je zelf wilt volgen!"

Maar het vakaanbod voor komend jaar is nog niet beschikbaar. Het is dan wellicht wat lastig je voorkeuren definitief door te geven. Daarom is de procedure als volgt:

Op de sluitingsdatum wordt er dan wel vanuit gegaan dat er sprake is van een commitment t.a.v. de uitgesproken voorkeuren.

Meer informatie over de assistentschappen: Lennart Herlaar (l.herlaar@uu.nl)