Sollicitatieronde studentassistenschappen periode 1 en 2

Voor periode 1 en 2 zijn we weer op zoek naar studentassistenten.

Bij een aantal vakken worden studentassistenten ingezet om, onder eindverantwoordelijkheid van de docent, te helpen bij bijv. werkcolleges of practica en/of bij het nakijken van ingeleverde opgaven.

Een assistentschap is normaalgesproken 8 uur in de week, die typisch wordt ingevuld met 2 maal 2 uur aanwezigheid op een vaste tijd bij bijvoorbeeld een werkcollege of practicum, en daarnaast voorbereiding en nakijkwerk. De aanstelling voor 1 vak geschiedt voor 2.5 maanden. Bij 8 uur in de week bedraagt het salaris ongeveer 360 euro bruto per maand (voor bachelor-studenten), 385 euro (voor bachelor-studenten die zelf meer dan 120 ects hebben gehaald), of 419 euro (voor master-studenten).

Voor periode 1 en/of 2 van 2012/2013 kun je solliciteren tot en met 14 juni 2012.
Ongeveer een week later krijg je bericht of je wordt aangenomen of niet.

Je kunt online solliciteren m.b.v. het sollicitatieformulier.

Let op: een sollicitatie is niet vrijblijvend! Als je solliciteert en een voorkeur uitspreekt voor een vak, dan gaan we ervan uit dat je in de betreffende periode voor het betreffende vak beschikbaar bent; je moet zelf vooraf goed kijken of er geen conflicten optreden met de vakken die je zelf wilt volgen!

Mocht je je afvragen of een eventueel assistentschap past in je rooster: het vakaanbod voor 2012/2013 is beschikbaar op de education pagina. Op basis van de timeslots kun je nagaan of e.e.a. past naast je eigen vakken.

Meer informatie over de informatica-assistentschappen: Lennart Herlaar (lennart@cs.uu.nl)
Meer informatie over de informatiekunde-assistentschappen: Huub Prüst (huub@cs.uu.nl)