Sollicitatieronde studentassistenschappen periode 1 en 2

Voor periode 1 en 2 zijn we weer op zoek naar studentassistenten.

Let op: de afgelopen maanden is er hard gewerkt aan een curriculumwijziging bij Informatica. Dat betekent dat er enkele nieuwe vakken bij zijn gekomen, enkele vakken niet meer gegeven worden en veel vakken een andere periode en/of een ander timeslot hebben gekregen. Alle studenten hebben een e-mail ontvangen met daarin een link naar een toelichting op de wijzigingen. Voor het inplannen van een eventueel studentassistentschap kun je het vakaanbod en rooster voor periode 1 en 2 van 2011/2012 raadplegen, dat inmiddels via de education pagina beschikbaar is (selecteer jaar 2011/2012).

Bij een aantal vakken worden studentassistenten ingezet om, onder eindverantwoordelijkheid van de docent, te helpen bij bijv. werkcolleges of practica en/of bij het nakijken van ingeleverde opgaven.

Een assistentschap is normaalgesproken 8 uur in de week, die typisch wordt ingevuld met 2 maal 2 uur aanwezigheid op een vaste tijd bij bijvoorbeeld een werkcollege of practicum, en daarnaast voorbereiding en nakijkwerk. De aanstelling voor 1 vak geschiedt voor 2.5 maanden. Bij 8 uur in de week bedraagt het salaris ongeveer 360 euro bruto per maand (voor bachelor-studenten), 385 euro (voor bachelor-studenten die zelf meer dan 120 ects hebben gehaald), of 419 euro (voor master-studenten).

Voor periode 1 en/of 2 van 2011/2012 kun je solliciteren tot en met 29 juni 2011.
Uiterlijk een week later krijg je bericht of je wordt aangenomen of niet.

Je kunt online solliciteren m.b.v. het sollicitatieformulier.

Meer informatie over de informatica-assistentschappen: Lennart Herlaar (lennart@cs.uu.nl)
Meer informatie over de informatiekunde-assistentschappen: Huub Prüst (huub@cs.uu.nl)